Schotse hooglanders gearriveerd in de Kleine Willemswaard

ARK Rewilding Nederland
3-OKT-2020 - Ze zijn er, de negen Schotse hooglanders die de natuur in de Kleine Willemswaard een flinke impuls gaan geven. De nieuwe bewoners zijn dinsdag 22 september 2020 aangekomen in deze stadswaard langs de Waal, direct grenzend aan Tiel. ARK Natuurontwikkeling zet in opdracht van Rijkswaterstaat een natuurgericht beheer op in de Kleine Willemswaard.

Variatie in het landschap

De voormalige landbouwpolder is nu een uiterwaard, waar het water weer welkom is. Om het water veilig het gebied in en weer uit te kunnen laten stromen, moet de begroeiing kort worden gehouden. Dat kan door machinaal maaien, kappen en snoeien, maar de Schotse hooglanders zijn een natuurlijk alternatief. Ook laten ze zien dat het in een kleine uiterwaard aan de rand van een stad mogelijk is om wilde natuur de ruimte te geven. De Schotse hooglanders vervullen daarbij een belangrijke rol. Op sommige plekken grazen ze de bodem heel kort af, andere plekken laten ze links liggen. Zo zorgen ze voor variatie in de vegetatie, waar tal van planten en andere dieren van profiteren. De runderen produceren ook nog eens schone mest, zonder antibiotica of medicijnresten. Hier vind je dus het meeste leven op.

Grazers in de Kleine Willemswaard

De grote grazers van de Kleine Willemswaard hebben ongeveer 28 hectare tot hun beschikking: van de verkeerstoren van Rijkswaterstaat tot het eind van de Groene Krib bij de Waal.

Tekst: ARK Natuurontwikkeling
Foto: Wouter Deelen, Free nature