Plooirokje

Natuurjournaal 4 oktober 2020

Nature Today
4-OKT-2020 - Fijnstraal strooit zijn zaden uit, plooirokje te zien.

De verschillende soorten fijnstraal die zich in Nederland hebben gevestigd, hebben nu zaden. In Nederland groeien muurfijnstraal, scherpe fijnstraal, zomerfijnstraal en Canadese fijnstraal. Met name de Canadese fijnstraal komt veel voor in Nederland. De zaden waaien rond deze tijd van het jaar van de hoofdjes, net als bij een paardenbloem. Fijnstralen komen dan ook uit dezelfde familie als de paardenbloem.

Canadese fijnstraal

Waar het vrolijke plooirokje zijn naam aan dankt, snap je direct als je dit paddenstoeltje ziet: de hoed waaiert in plooien rond het steeltje. Het is een klein paddenstoeltje dat nu goed te zien is. Plooirokjes zijn door heel Nederland te vinden en komen algemeen voor. Veel paddenstoelen hebben last van de verhoogde stikstofdepositie, maar niet het plooirokje: de soort kan vrij goed tegen stikstof en komt dus veel regelmatiger voor dan sommige zeldzame paddenstoelen.

Ontdek de natuur in jouw omgeving op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, Nature Today Go
Foto's: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging; Andreas Rockstein, Flickr