wachtervlinder - primair

Wachtervlinder wacht op winter

De Vlinderstichting
2-NOV-2020 - Er zijn nachtvlinders die als vlinder de winter doorbrengen. Deze zijn nu actief en zullen, als het echt koud wordt, in winterrust gaan en na de winter in februari-maart weer actief worden en zich voortplanten. Eén daarvan is de wachtervlinder en die is op dit moment te vinden, maar je moet er wel actief naar op zoek.

Wachtervlinders zijn nog actief tot het echt koud wordtZolang het nog niet erg koud is, en terwijl ik dit schrijf is het 20 graden op 2 november, zijn deze uilen actief en kun je ze in het donker zien foerageren op bloeiende planten zoals klimop, of je kunt ze lokken met smeer of licht.. De wachtervlinder (Eupsilia transversa) is een gewone soort die voorkomt in loofbossen, struwelen, parken en tuinen, verspreid over het hele land. De rups is ook niet erg kritisch en leeft van allerlei loofbomen en struiken, waaronder eik, sleedoorn, meidoorn, iep en Spaanse aak. De wachtervlinder vliegt van begin september tot half november, en na de overwintering van half januari tot half mei in één generatie. Maar ook midden in de winter, tijdens milde winternachten in december en januari, zijn de vlinders wel actief.

Alle wachtervlinders hebben een niervlek met satelietvlekjes, maar de kleur is variabel

Soms komen er heel wat vlinders op de stroop of smeer afWachtervlinders zijn te vinden op felle lichtbronnen, maar zijn vooral gek op zoetigheid. Ze zitten regelmatig op de smeer die vlinderaars op bomen smeren, maar waarderen ook zoetigheid uit bloemen. Zo zijn de vlinders nu nog te vinden op klimop, één van de weinige bloeiende planten zo laat in het jaar. Ze komen ook af op bessen en rottend fruit. Het is een makkelijk te herkennen soort, hoewel hij wel erg variabel van kleur is. Opvallend zijn de zogenaamde satellietstipjes. De meeste uilen hebben ringvlekken en niervlekken, vrij groot en vaak duidelijk zichtbaar op de vleugels. Ook bij de wachtervlinder zijn deze aanwezig. Het typische is dat bij de wachtervlinder twee kleine extra stipjes zitten aan weerszijden van de niervlek. Geen enkele andere uil heeft dit. De kleur van de vlekken en ook van die satellietvlekjes kan wit zijn, maar ook geel tot donker oranje. Ook kan een vlinder zowel oranje als witte vlekjes hebben, zie de voorbeelden hierboven.

Kijk hier voor een recept om smeer of stroop te maken.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting