gevarieerde tuin

Krijg geen mot met de buren!

De Vlinderstichting
5-NOV-2020 - Tuinen kunnen belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Daarom is er steeds meer aandacht voor natuurvriendelijk tuinieren. Maar werkt dat ook? In Ierland is een onderzoek gedaan naar nachtvlinders, ofwel motten, in tuinen. Wat blijkt? Tuinen zijn belangrijk, maar vooral als er ook in de buurt wat te halen is. Een biodiverse omgeving is essentieel, dus krijg geen mot met de buren!

De witstipgrasuil, een van de vele nachtvlinders die in tuinen kunnen voorkomenHet Ierse onderzoek, uitgevoerd door Emile Ellis en collega’s, geeft duidelijk aan dat samenwerking essentieel is als je tuinen een echt grote waarde voor biodiversiteit wilt laten hebben. Ze werkte in deze studie met nachtvlinders. Deze zijn belangrijk, ook in stedelijke ecosystemen, omdat ze bestuivers en planteneters zijn en ook weer belangrijk als voedsel voor allerlei andere dieren. Bovendien reageren nachtvlinders, zoals veel insecten, snel op veranderingen in hun leefomgeving, door hun levenscyclus en het feit dat ze heel specifieke eisen stellen. Dat bleek ook uit het onderzoek. Emile Ellis vond dat bij een toename van complexiteit er meer nachtvlinders werden gevonden. Met andere woorden: hoe meer variatie, hoe meer vlinders. Bovendien was er een duidelijk verband met de hoeveelheid kunstmatig oppervlak, verstening dus. Meer verstening betekende minder vlinders. Dit is natuurlijk niet verrassend, maar het bleek dat die variatie pas een positieve rol speelde als deze ook buiten de tuin zelf aanwezig was.

De hagedoornvlinderEen tuin was pas echt soorten- en vlinderrijk als er in de omgeving ook gevarieerde en natuurlijke leefgebieden waren. Dat betekent dus dat samenwerking essentieel is. Samenwerking tussen tuinbezitters onderling, maar ook met de gemeente, die door in het beheer van groenstroken en bermen rekening te houden met de natuur, zoals binnen kleurkeur, een belangrijke rol kan spelen. En daarmee zijn er grote kansen, want als we de oppervlakte tuinen en openbaar groen bij elkaar optellen komen we tot een gigantisch gebied waar planten en dieren goed leefgebied kunnen vinden. Dit geeft ook nog meer waarde aan de buurtinitiatieven die op steeds meer plaatsen ontstaan. Buurtgenoten die samen proberen meer natuur in hun omgeving te krijgen door zelf aan het werk te gaan. Aan het werk in hun eigen tuinen, maar ook, in samenwerking met de gemeente, in delen van het openbaar groen. Zo ontstaan prachtige groene netwerken in de stad en dat werkt dus!

Meer informatie

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting