Drieteenstrandloper

Natuurjournaal 20 november 2020

Nature Today
20-NOV-2020 - Drieteenstrandlopers rennen langs het strand, grote wolken spreeuwen te zien.

Langs het strand lopend, kun je nu groepen kleine grijswitte vogeltjes langs de vloedlijn zien rennen. Meestal wagen ze zich net met hun pootjes in het aanstromende water, pikken snel naar kleine diertjes om te eten en rennen vervolgens voor het water uit het strand weer op. Dit zijn drieteenstrandlopers, die momenteel bezig zijn met de trek naar het zuiden. Ze komen uit het verre noorden, waar ze op de toendra’s broeden. Ze leggen nu langs onze stranden een vetlaag aan voor de grote reis verder zuidwaarts, waar ze onder andere langs de kusten van Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika zullen overwinteren. Drieteenstrandlopers overwinteren ook in Nederland. Hun drie tenen (alle andere steltlopers hebben er vier) zijn natuurlijk niet te tellen, zo hard rennen ze heen en weer. Het is een koddig gezicht, dus neem de verrekijker mee!

Een wolk spreeuwen

Hoe vaak je het ook ziet, het blijft een indrukwekkend fenomeen: grote zwermen spreeuwen die zich verzamelen en bij zonsondergang de mooiste vormen maken in de lucht. In het najaar verzamelen zich grote groepen spreeuwen uit Noord- en Oost-Europa in Nederland. Er is dus nu extra veel kans dat je zo'n mooie 'spreeuwenwolk' ziet vliegen. Ook hun winterkleed is nu prachtig: zwart met een paarsgroene gloed en opvallend witte spikkels.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Mike Hirschler, IVN en Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Mike Hirschler, IVN; Hans Dekker, Saxifraga