Toppereend Topper

Natuurjournaal 14 december 2020

Nature Today
14-DEC-2020 - Veel toppers op het IJsselmeer en waar is de meervleermuis?

De topper is een eend die lijkt op de kuifeend, die in Nederland veel broedt. Hij heeft echter geen kuif, en is ook een slag groter. Broeden doet de topper het liefst in hogere gebieden, maar in de winter zijn er grote aantallen in Nederland te vinden. Met name het noorden van het IJsselmeer is een belangrijke overwinteringsplaats. Als het hard vriest, verplaatsen de eenden zich naar de andere kant van de Afsluitdijk. Ga eens kijken of je deze 'kuifeend zonder kuif' kunt vinden!

Aan het plafond hangende meervleermuis; de foto is van onderaf gemaakt

De meervleermuis is de zeldzaamste vleermuissoort van Europa. Het grootste deel van de meervleermuizen komt in Nederland voor; in de zomer tenminste, want wat de meervleermuis in de winter doet, is gokken. Ze worden dan ineens veel minder waargenomen, en overwinteren waarschijnlijk in ondergrondse gebouwen, zoals bunkers, forten en kelders. Het is nog niet echt zeker waar ze zich nu bevinden. Pas na de winterslaap kan de meervleermuis weer gezien worden. 

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Jan van der Straaten, Saxifraga; Gilles San Martin, Flickr