Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl (eenmalig gebruik WUR)

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol

EcoShape, Wageningen Marine Research
21-JAN-2021 - Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder twee jaar lang om kennis op te doen over de aanleg en ontwikkeling van kwelders. De resultaten uit deze proef zijn wereldwijd toepasbaar langs slibrijke kusten ter vergroting van de kustveiligheid en biodiversiteit.

Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van de bodemhoogte door aanslibbing, de golfremmende werking en de ontwikkeling van de biodiversiteit op de kwelder. De bevindingen zijn positief. De vegetatie ontwikkelt zich snel en uit modelstudies op basis van de huidige waarnemingen blijkt dat de golfhoogte door de kwelder tot wel zestig procent lager kan worden.

Meegroeien met de zeespiegel

Kwelders zijn waardevolle natuurgebieden en fungeren met hun rijke vegetatie als natuurlijke golfbreker. Omdat kwelders slib invangen, zijn ze in staat om mee te groeien met de zeespiegel. Daarnaast leggen kwelders CO2 vast en verbeteren ze de waterkwaliteit. Het stimuleren van kwelderontwikkeling is een voorbeeld van Bouwen met de Natuur.

Aanwezigheid slib belangrijk

De vijftien hectare grote testlocatie werd opgedeeld in acht proefvakken die verschilden in het percentage slib in de bodem en het inzaaien van zeekraal. Uit het onderzoek blijkt dat er vrijwel geen verschil is tussen de vakken met twintig en vijftig procent slib in de bodem. Waar slechts vijf procent slib was aangebracht kwam weinig vegetatie op.

Zeekraal inzaaien

Het inzaaien van zeekraal had alleen in het eerste jaar effect. Projectleider Petra Dankers: “Het is opvallend dat er inmiddels evenveel vegetatie is op plekken waar niet is ingezaaid. Het inzaaien van vegetatie hielp in het begin, maar na twee jaar was het effect verwaarloosbaar. Er zijn inmiddels 28 plantensoorten gevonden, wat erop duidt dat het natuurlijke zaadaanbod door wind en stroming genoeg is.”

Onderzoeksrapporten en boek

De kweldertestlocatie, november 2020De onderzoeksrapporten komen beschikbaar op de website van EcoShape. De kwelder fungeert ook als casus in het boek ‘Building with Nature - Creating, Implementing and Upscaling Nature-based Solutions’, dat EcoShape lanceert tijdens de Climate Adaptation Summit op 25 januari.

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het project Marconi Buitendijks, een gezamenlijk project van provincie Groningen en de Gemeente Delfzijl. De EcoShape partners Wageningen Marine Research, Royal HaskoningDHV, Arcadis en Deltares voerden het onderzoek uit. Het Waddenfonds is een belangrijke financier.

Meer informatie

Tekst: Carrie de Wilde, EcoShape
Foto: EcoShape