Wolf  3 spiegel

Gelderland bereidt zich voor op uitbreiding leefgebied wolf

BIJ12
18-MRT-2021 - De wolf die op 6 maart 2021 werd doodgereden in Ede is waarschijnlijk wolvin GW1729f. Dit is aannemelijk vanwege de locatie van het voorval, het geslacht en het feit dat het dier drachtig was. Uit de eerste resultaten van sectie op het dier bleek dat sprake was van acht pril ingenestelde embryo’s. Dit staat in de rapportage over de activiteit van de wolf in Nederland die BIJ12 gister publiceerde.

In deze tussenrapportage geeft BIJ12 namens de provincies inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021. In de tussenrapportage staat verder per provincie beschreven welke wolven actief zijn en hoe provincies hierop inspelen. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van wolfwerende rasters of het instellen van gebiedscommissies. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor veehouders, bewoners en andere betrokkenen.

Bewijsmateriaal

In de rapportageperiode zijn 598 meldingen van vermoedelijke (sporen van) wolven binnengekomen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 179 meldingen is op basis van bewijsmateriaal duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. Het gaat dan bijvoorbeeld om keutels, pootafdrukken of camerabeelden. Van de overige meldingen kan niet worden vastgesteld of het om een wolf gaat.

Schade door wolven

In de periode 30 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021 kwamen 35 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren binnen bij BIJ12. De meeste schademeldingen kwamen deze periode uit Noord-Brabant. Op basis van onder meer genetisch onderzoek, veldsporen of sectie is vastgesteld dat het in 24 van de 33 gevallen inderdaad om een wolf ging. In andere gevallen was het veelal een hond of een vos.

Gevestigde wolf

De wolvin GW1729f was in december 2020 langer dan zes maanden op de Zuid-Veluwe aanwezig, wat betekende dat zij zich officieel gevestigd had. De wolvin had sinds kort gezelschap van een mannelijke wolf. De eerste conclusies van sectie op de dodelijk aangereden wolvin staan in de tussenrapportage vermeld. De resultaten van de vervolganalyses komen op een later moment beschikbaar. In juni wordt bekend of het daadwerkelijk om individu GW1729f ging.

De aangereden wolvin in Ede

Uitbreiding leefgebied

Provincie Gelderland maakte 16 maart bekend dat het leefgebied van de wolf op de Noord-Veluwe is uitgebreid. Op de Zuidwest-Veluwe kwam er een nieuw leefgebied bij. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden de uitbreiding in het noorden en het nieuwe leefgebied in het zuiden vast. Binnen het aangewezen gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Daarvoor kunnen ze van provincie Gelderland een vergoeding krijgen.

Meer informatie

Tekst: BIJ12
Foto's: Paul Stuurman; Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research