Verschil tussen ontwikkeling sierkers half maart 2020 en half maart 2021

Ontwikkeling lente ruim twee weken later dan vorig jaar

De Natuurkalender, Wageningen University
20-MRT-2021 - Heb je ze al gezien, de eerste bloemen van het bosanemoontje, maarts viooltje, hondsdraf of dotterbloem? Het kan rond deze tijd. Vorig jaar werden deze eerstelingen ruim twee weken eerder doorgegeven via Natuurkalender.nl dan dit jaar. Dit komt vooral doordat januari en februari vorig jaar bijna 3 graden warmer waren. Ten opzichte van 50 jaar geleden ligt de natuur nog wel zo’n twee weken voor.

Na de meteorologische lente is nu ook de astronomische lente begonnen. Die begint met een ijskoude nacht. Het lijkt de afsluiting van een wat koudere periode die vanaf eind februari begon. De zeer warme periode van 20 tot 25 februari lijkt al weer ver achter ons te liggen. De ontwikkeling van het lentegroen verloopt door de recente frisse periode traag. Rond deze tijd kun je de eerste bloemen van forsythia, maarts viooltje, bosanemoon, sleedoorn en dotterbloem zien verschijnen. In vergelijking met de gemiddelde bloeiwaarnemingen uit de periode 1940 tot en met 1968, ligt de ontwikkeling dit jaar zo’n twee weken voor. De gemiddelde temperatuur in januari en februari lag vroeger op 1,5° Celsius. Dit jaar waren de eerste twee maanden van het jaar met 3,8 graden beduidend warmer. In vergelijking met vorig jaar is dit jaar echter ‘koud’ begonnen. De gemiddelde temperatuur in januari en februari kwam vorig jaar uit op 6,7° Celsius. Dat is ook de reden dat de natuur vorig jaar zo’n twee weken eerder dan dit jaar tot ontwikkeling kwam.

Het verschil met vorig jaar is mooi te zien in onderstaande afbeeldingen, gemaakt met de GrowApp. Vorig jaar waren rond deze tijd de narcissen in een nacissenveld in Ede al bijna uitgebloeid, maar dit jaar zijn ze pas net in bloei gekomen. Een sierkers in Bennekom kwam vorig jaar op 20 maart in bloei. Dit jaar moeten we daar nog even op wachten.

Verschil in bloeitijdstip van een veld narcissen in Ede tussen maart 2020 en maart dit jaar

Sierkers in Bennekom kwam op 20 maart 2020 net in bloei. Dit jaar verloopt de ontwikkeling duidelijk minder snel. Dit is ook goed te zien aan de bladontplooiing van de treurwilg

Wachten op de boerenzwaluw

Naast de al hierboven genoemde plantensoorten is het de komende dagen letten op de eerste bloemen van hondsdraf, pinksterbloem en de bladontplooiing van de witte paardenkastanje. Bij de vogels is het rond deze tijd letten op de eerste tjiftjaf, roodborsttapuit, zwarte roodstaart, blauwborst, fitis, zwartkop, boompieper en boerenzwaluw. Bekijk het hele waarnemingsprogramma van De Natuurkalender voor de maand maart op Natuurkalender.nl. Help mee met ons onderzoek naar het effect van verandering in weer en klimaat op de timing van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur en geef jouw eerstelingen door via Natuurkalender.nl.

Meest gezien in afgelopen twee weken

Ben je nieuwsgierig naar welke vogels, planten, zoogdieren en dagvlinders er de afgelopen twee weken allemaal gezien zijn in heel Nederland? Kijk dan dagelijks even op NatureToday.nl of in de Nature Today App (Apple en Google Play). Elke dag wordt op basis van de nieuwe waarnemingen die zijn binnengekomen in de Nationale Databank Flora en Fauna de ranking opnieuw bepaald. Hieronder staat voor 19 maart 2021 de top drie tot en met acht van meest waargenomen vogels, zoogdieren, planten en dagvlinders. Met een basisabonnement kun je overal in Nederland, dus ook in je directe omgeving, zien welke soorten je nu tegen kunt komen.

Top 3 tot en met 8 van meest waargenomen vogels, zoogdieren, planten en dagvlinders in Nederland in de twee weken voor 19 maart 2021

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto’s: Arnold van Vliet met GrowApp.today (leadfoto: Sierkers in Ede)
Figuur: NatureToday.nl