Limosa limosa. Grutto

Steun het Aanvalsplan Grutto, teken de petitie

Vogelbescherming Nederland
9-APR-2021 - De weidevogelstand in Nederland gaat zó hard achteruit dat Nederland aankoerst op lege weilanden zonder weidevogels. Dat is de sombere boodschap van natuurorganisaties en boeren die zich inzetten voor het behoud van weidevogels. Zij maakten een reddingsplan in de vorm van het Aanvalsplan Grutto. Actie van de rijksoverheid blijft echter uit. Teken de petitie om de regering tot actie aan te zetten.

De grutto en andere weidevogels behouden, kan alleen als de overheid de regie neemt. Hoe de grutto gered kan worden, staat in het Aanvalsplan Grutto (pdf; 3 MB), dat – aangevoerd door Pieter Winsemius – door samenwerkende boeren, natuurorganisaties en provincies, eind vorig jaar werd aangeboden aan demissionair minister van Landbouw, Natuur en Visserij Carola Schouten. Ondanks brede steun vanuit de Tweede Kamer blijft uitvoering door het rijk van het Aanvalsplan Grutto echter uit en dreigt het ook dit voorjaar weer stiller te worden in de Nederlandse weilanden.

De organisaties roepen daarom op tot het tekenen van een petitie op Aanvalsplangrutto.nl.

Aanvalsplan Grutto moet weidevogels redden

Ook andere weidevogels, zoals de kievit, gaan achteruitOp initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie, Vogelbescherming Nederland, Rudy Rabbinghe en Ferd Crone is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Met dit plan moet het lukken de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te keren. De organisaties putten daarbij inspiratie uit succesvolle actieplannen met een symboolsoort, zoals de zalm bij het schoonmaken van de Rijn na de Sandozramp in 1986 en de zeehond bij de verbetering van de Waddennatuur. Dieren en planten vormen de graadmeter van de kwaliteit van de natuur. Onze nationale vogel de grutto is indicator voor een levensvatbaar platteland.

Meer informatie

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: grutto)