atalanta - primair

Zuidelijke stroming brengt trekvlinders

De Vlinderstichting
14-MEI-2021 - Wellicht is het u ook opgevallen: de afgelopen dagen waren er opeens opvallend veel atalanta’s. En de zuidelijke stroming heeft meer trekvlinders geholpen ons land te bereiken. Of het daarmee een topjaar wordt voor soorten als distelvlinder en atalanta moeten we afwachten.

Er zijn veel distelvlinders gezien de afgelopen dagenTrekvlinders zijn hier in Nederland normaal gesproken in de winter niet aanwezig. Vanaf september trekken deze naar het Zuiden om zich daar, in wat zachtere omstandigheden, voort te planten en de winter door te brengen. De nakomelingen vliegen dan jaarlijks in het voorjaar weer naar het Noorden om zich in Nederland en in goede jaren zelfs tot in Noord-Scandinavië, voort te planten. De afgelopen dagen was er een zuidelijke stroming en de trekvlinders hebben zich daardoor flink laten helpen. We zien veel waarnemingen van de bekende trekvlinders atalanta en distelvlinder op Waarneming.nl. Op Hemelvaartsdag waren er meer dan 370 waarnemingen van de atalanta en 150 van de distelvlinder. Vooral die laatste is een echte trekvlinder, die in sommige jaren vrijwel afwezig is in ons land. Distelvlinders komen uit noordelijk Afrika deze kant op en als de omstandigheden tegenzitten dan zijn er maar heel weinig die ons land uiteindelijk bereiken. In sommige jaren zit alles mee. Dan hebben we hier al veel vlinders in het voorjaar en vooral de nakomelingen daarvan kunnen in de nazomer zeer talrijk zijn, maar dat is maar af en toe.

De gamma-uil is een zeer algemene trekvlinder. Het is een ook overdag actieve nachtvlinderOf ook dit een goed jaar wordt voor de distelvlinder moeten we nog afwachten. Het lijkt erop dat de soort goed is binnengekomen, maar of ze uiteindelijk ook in augustus en september massaal aanwezig zullen zijn, moeten we afwachten. De atalanta is ieder jaar wel in redelijke aantallen aanwezig, hoewel ook daar van jaar tot jaar wel duidelijke verschillen te zien zijn. Atalanta’s overwinteren dichterbij dan de distelvlinder en de laatste tijd zien we ook steeds meer atalanta’s die hier blijven in de winter en in een kwakkelwinter kunnen ze ook prima overleven.

Er zijn ook nachtvlinders die als trekvlinder bekend staan, een bekende en heel algemene is de gamma-uil. Ook die zien we nu al regelmatig en ook van deze zijn er vooral in de volgende generatie in de nazomer soms grote aantallen te zien. Ook de kolibrievlinder is een trekvlinder, maar daarvan zijn er de afgelopen dagen niet heel veel meer gezien dan normaal. Misschien dat deze de komende dagen nog zal toenemen. Let maar op en geef uw waarnemingen door via Waarneming.nl, Telmee of via de Tuintelling.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: atalanta)