Botanische tuin Belmonte voorjaar bloei bos

Internationale conferentie: pak je kans de waarde van natuur serieus te nemen

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
28-MEI-2021 - De roep om de enorme waarde van natuur volledig op te nemen in het economisch systeem neemt wereldwijd heel snel toe. Het lijkt de manier om de achteruitgang van de natuur te stoppen. De meeste bedrijven, overheden en het publiek hebben echter nog geen idee hoe natuur serieus te nemen. In juni delen honderden experts van over heel de wereld hun expertise. Geïnteresseerden kunnen online aanhaken.

De conclusies van het in februari gepubliceerde en inmiddels al gerenommeerde Dasgupta Review ‘The economics of biodiversity’ waren kristalhelder. We hebben collectief gefaald om duurzaam met natuur om te gaan. Onze vraag naar de goederen en diensten uit de natuur overtreft ruimschoots de maximale productiecapaciteit van natuurlijke systemen. Zo blijken overheden jaarlijks vier tot zes biljoen dollar subsidie te geven aan sectoren die schade toebrengen aan de natuur: energie, landbouw, visserij, drinkwater. Subsidies voor het beschermen van biodiversiteit zijn maar een fractie van dit bedrag. Terwijl onze ‘rijkdom’ toeneemt, staat de natuur wereldwijd onder extreme druk en is op veel plaatsen onherstelbaar beschadigd.

Natuurlijk kapitaal volwaardig onderdeel economie

De Dasgupta Review concludeert dat onze niet-duurzame omgang met natuur de welvaart van onszelf en toekomstige generaties op het spel zet en dat we onze economie als volledig onderdeel van de natuur moeten gaan zien. Bij het bepalen van onze welvaart moet natuurlijk kapitaal volwaardig meegenomen worden, een conclusie die in maart ook door de UN Statistical Commission werd onderschreven: we moeten ecosysteemdiensten meenemen in de manier waarop we het bruto binnenlands product berekenen. Om dit te realiseren moeten onder andere het financiële en onderwijssysteem drastisch veranderen. De meeste mensen weten echter niet of nauwelijks hoe je de maatschappelijke waarde opneemt in de dagelijkse gang van zaken. Gelukkig hoeven we niet vanaf nul te beginnen. Er zijn al veel kennis, data en hulpmiddelen beschikbaar en het aantal praktijkvoorbeelden neemt rap toe. Het is dus zaak voor overheden, bedrijven, financiële instituties, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties om aan te haken bij de ontwikkelingen om niet de boot te missen.

Bloemenrijkdom langs snelweg

Kans voor samenleving om boot niet te missen

Van 7 tot en met 10 juni is er een uitgelezen kans om bij alle snelle ontwikkelingen op dit gebied aan te haken, kennis op te doen, het contactennetwerk te vergroten en om zicht te krijgen op beschikbare data, rekenmethodes en modellen. Het wereldwijde netwerk Ecosystem Services Partnership (ESP) organiseert namelijk het meerdaagse congres 'Ecosystem Services Science, Policy and Practice in the face of Global Changes'. Het congres of delen daarvan is eenvoudig volledig online te volgen.

Miljarden aan groene investeringen per jaar

Gedurende de conferentie zijn er prikkelende keynotes. Zo zet de Europese Commissie uiteen hoe ecosysteemdiensten een rol spelen in de EU Green Deal, een programma waarbij jaarlijks 260 miljard extra geïnvesteerd gaat worden in verduurzaming van de samenleving. De World Business Council for Sustainable Development zet uiteen hoe je de ‘taal’ die bedrijven spreken in kunt zetten om biodiversiteit in corporate decision making mee te nemen. De Eco Health Alliance speelt in op de coronapandemie en geeft inzicht in de link tussen ontbossing en het verschijnen van ziekten en hoe behoud van bossen je leven kan redden.

Waardering van ontelbare ecosysteemdiensten

In zo’n veertig verschillende sessies presenteren en bediscussiëren experts van over heel de wereld de nieuwste inzichten. De natuur levert onze samenleving ontelbare ecosysteemdiensten die we beter moeten gaan waarderen. Er zijn sessies die zich richten op het toepassen van nature-based solutions in verschillende natuurlijke systemen: zeeën en oceanen, rivieren en meren, bossen, graslanden en savannes, maar ook steden. Hoe kunnen we onze steden gezonder maken door het oppervlak aan natuur en water in de stad te vergroten? In andere sessies staan specifieke sectoren centraal zoals landbouw, bosbouw, water, bedrijfsleven en natuurbehoud. Hoe vergroot je het aantal bestuivers in landbouwgebieden? Hoe kunnen bossen op een creatieve, efficiënte en duurzame manier allerlei ecosysteemdiensten zoals koolstofvastlegging, recreatie en houtproductie leveren en wat betekent dat voor beleid, bosbeheer en bosbouwbedrijven?  

Rol van biodiversiteit bij beheersing ziekten en plagen in de landbouw

In de thematische sessies ligt de focus op de snelle ontwikkeling en toepassing van kennis, data en methoden. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe bepaal je nu de waarde van ecosysteemdiensten? Hoe definieer je natuurlijk kapitaal? Hoe breng je de ecosysteemdiensten en hun (monetaire) waarde in kaart en hoe neem je de waarde op in nationale rekeningen? Hoe integreer je natuurlijk kapitaal in beleid op lokale, nationale en wereldwijde schaal? Stuk voor stuk interessante en uitdagende kwesties waar de crème de la crème aan wereldwijde experts uit wetenschap, beleid, NGO’s en bedrijfsleven met elkaar het gesprek over aan gaan.

Online deelname nog mogelijk

Het wordt een hybride bijeenkomst. Een deel van de deelnemers is fysiek aanwezig op de conferentielocatie in Estland. Veruit het grootste deel doet echter digitaal mee vanuit de hele wereld, maar zal het gevoel hebben alsof ze op de locatie zelf zijn via het Let’s Get Digital-platform. Online deelnemers kunnen aan alle conferentieonderdelen meedoen: plenaire, parallelle en postersessies, workshops/trainingen en een virtuele tentoonstelling. Deelnemers kunnen ook contact maken met sprekers en een-op-een- en groepsbijeenkomsten plannen. Om maximaal de informele netwerkmogelijkheden te faciliteren, wordt gebruik gemaakt van een loungeruimte in ‘Gather Town’.

Nieuwsgierig geworden of deze ESP-conferentie interessant is? Kijk dan naar de uitgebreide informatie op de conferentiewebsite met het programma en de kosten voor deelname aan een deel of de hele conferentie. Indien je ook na de conferentie op de hoogte wilt blijven van de snelle ontwikkelingen rondom dit thema en er actief bij betrokken wilt worden, wordt dan individueel of met je organisatie lid van het Ecosystem Services Partnership. Leden krijgen ook een flinke korting op conferentiedeelname.

Tekst: Dolf de Groot en Arnold van Vliet, Ecosystem Services Partnership, Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
Foto's: Arnold van Vliet; Paul Busselen