Hand op mos

Economen en ecologen brengen wereldwijde financiële risico's van natuurverlies in kaart

Stichting voor Duurzame Ontwikkeling, Wageningen Economic Research, Wageningen University
2-JUL-2024 - De natuur staat wereldwijd onder grote druk terwijl onze samenleving heel afhankelijk is van de vele diensten die de natuur biedt. De huidige en toekomstige wereldwijde economische gevolgen van natuurverlies zijn grotendeels onbekend. Om te identificeren welke landen en sectoren het meest getroffen zullen worden, integreren economen en ecologen hun expertise en modellen in een baanbrekend project.

De afgelopen jaren heeft de financiële sector steeds meer zicht gekregen op de risico’s die ze loopt als gevolg van klimaatverandering. Ze hebben echter nauwelijks inzicht in hoe natuurverlies de economie heeft beïnvloed en mogelijk zal beïnvloeden. We weten wel dat de impact enorm is. In 2020 schatte het World Economic Forum dat de helft van het wereldwijde Bruto Nationaal Product – ongeveer 44 biljoen euro – is gekoppeld aan de natuur. Ondanks het belang van de natuur voor de samenleving, voorspellen recente studies tot aan 2050 wereldwijd een steeds verdergaand verlies van natuur.

Natuurgerelateerde risico's en kansen EU-wetgeving

Hommel op zonnebloemTot nu toe hebben financiële organisaties een beperkt begrip van welke sectoren en welke landen op welke manier getroffen zullen worden door natuurverlies, hoe hun financiële producten bijdragen aan het verlies van natuur, hoe deze twee effecten de risico's die ze lopen zullen vergroten, wat ze kunnen doen om natuurgerelateerde risico's te verminderen en hoeveel natuurpositieve maatregelen zullen kosten. Sinds 2023 vereist de EU-wetgeving dat grote bedrijven en beursgenoteerde bedrijven informatie openbaar maken over de risico's en kansen die voortvloeien uit sociale en milieukwesties, evenals de impact van hun activiteiten op mensen en het milieu.

Experts bundelen krachten en beoordelen 51 werelddelen

Het afzonderlijk beoordelen van wereldwijde veranderingen in economie en biodiversiteit is al een uitdaging. Het beoordelen van de interacties tussen de twee is nog uitdagender. In het nieuwe project 'Biodiversity Related Risks and Opportunities to the Financial Sector' bundelen experts van toonaangevende organisaties uit zowel de economische als ecologische domeinen hun krachten om hun horizon te verbreden. De kern van de analyse is het MAGNET-model van Wageningen Economic Research. Het zal simuleren hoe een verandering in de levering van verschillende belangrijke ecosysteemdiensten, zoals bestuiving en het leveren van een goede bodemkwaliteit, een breed scala aan sectoren in meer dan 51 landen/werelddelen zal beïnvloeden. Ecologen van de leerstoelgroep Earth Systems and Global Change van Wageningen University en de Foundation for Sustainable Development zullen hun kennis van (de monetaire waarde van) ecosysteemdiensten en hoe hun levering verband houdt met toekomstige klimaat-, natuur- en maatschappelijke veranderingen integreren.

Dr. Haki Pamuk, de wetenschappelijke leider van het project bij WUR:

"De financiële sector moet biodiversiteitsgerelateerde risico's en kansen kwantificeren, net zoals is gedaan voor klimaatverandering. Dit vereist de ontwikkeling van een model- en gegevensplatform, inclusief gekwantificeerde en monetaire schattingen voor de risico's in verband met het verlies van ecosysteemdiensten, evenals de kosten en baten van reductiemaatregelen."

De 51 landen en wereldregio’s die in de analyse worden meegenomen

Betrokkenheid van toonaangevende organisaties uit de financiële industrie

Het project zal een publiek-private samenwerking zijn, deels gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een verscheidenheid aan toonaangevende organisaties uit de financiële industrie. Een van de financiële belanghebbenden is Deloitte. Dit bedrijf levert diensten op het gebied van audit en assurance, belasting, juridisch advies, financieel advies en geeft risicoadvies aan bijna negentig procent van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. De relevantie van het project wordt duidelijk aangegeven door Dr. Nicole Röttmer van Deloitte: "Om te voldoen aan de vraag van toezichthouders, regelgevers, investeerders en het publiek, moeten op wetenschap gebaseerde biodiversiteitsgegevens en scenario's snel worden geïntegreerd in de huidige risicotests, strategieën, markt- en rapportageprocessen van financiële dienstverleners. Ik ben enthousiast over de gegevens en scenario’s die dit consortium zal leveren op het snijvlak van het ‘Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System’, het ’Science Based Targets Network’ en de ‘Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures’. Ik kijk ernaar uit om onze langdurige staat van dienst op het gebied van het operationaliseren van duurzaamheid te benutten voor de geloofwaardige, snelle en gemakkelijke integratie van materiële biodiversiteitsimpacten in standaardprocessen van financiële dienstverleners."

Andere betrokken partners uit de financiële industrie zijn: 1) de Allianz Group, een van 's werelds toonaangevende verzekeraars en vermogensbeheerders met ongeveer 125 miljoen particuliere en zakelijke klanten in bijna zeventig landen; 2) APG, een van de grootste Nederlandse pensioenfondsen die zorgt voor de pensioenen van 4,6 miljoen deelnemers; 3) Ortec Finance, een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologie en oplossingen voor risicomanagement en rendementbeheer voor financiële instellingen; 4) ING, een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis, die bankdiensten aanbiedt aan klanten in meer dan veertig landen; en 5) Commerzbank, de leidende bank voor het Duitse midden- en kleinbedrijf. Bovendien is de bank een sterke partner voor ongeveer 25.500 zakelijke klanten en bijna elf miljoen particuliere en kleine zakelijke klanten in Duitsland.

Samen zullen deze organisaties in staat zijn de enorme uitdaging aan te gaan om geavanceerde kennis uit de financiële sector en een breed scala aan wetenschappelijke disciplines, gegevens en modellen te integreren. Deze publiek-private samenwerking is uniek gepositioneerd om aanzienlijke veranderingen teweeg te brengen in hoe de financiële sector biodiversiteitsgerelateerde risico's en kansen identificeert en daarop reageert, waardoor dit initiatief zowel actueel als essentieel is.

Tekst: Wageningen Economic ResearchWageningen UniversityStichting voor Duurzame Ontwikkeling
Foto's: Wageningen Economic Research; Arnold van Vliet