Bever EENMALIG GEBRUIK

Officiële opening Kenniscentrum Bever

Zoogdiervereniging
6-OKT-2021 - Vandaag wordt het Kenniscentrum Bever officieel geopend tijdens het beversymposium. Op de website van het kenniscentrum vind je meer informatie over onder andere de ecologie van de bever en over de verschillende (preventieve) maatregelen om schade door bevers te voorkomen of op te lossen. Het doel van het Kenniscentrum Bever is om op een duurzame manier met de bever samen te leven.

De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en de verspreiding van bevers neemt toe. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd ontstaan op enkele plaatsen conflicten, waar we dankzij het kenniscentrum samen snel op kunnen inspelen. Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Ook andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen.

Bron van informatie

Op de website van het Kenniscentrum Bever staat veel informatie over de bever. Niet alleen over de ecologie, maar ook over knelpunten en mogelijke oplossingen voor graaf-, nat-, vraat- en knaagschade en de juridische aspecten daarvan. De site bevat ook een bibliotheek met achtergronddocumenten en beverprotocollen. De komende jaren wordt de website verder uitgebouwd met aanvullende kennis en ervaring over bevers.

Beversymposium

Het Kenniscentrum Bever wordt officieel geopend tijdens het beversymposium in Ravenstein op 6 oktober. Tijdens dit symposium komen in de presentaties verschillende vragen aan de orde, zoals: hoe kun je het beste beversporen vinden? Welk effect hebben bevers op de waterkwaliteit en koolstofopslag? En hoe sterk zal de beverpopulatie de komende jaren nog blijven groeien? De presentaties zijn binnenkort op de website van het Kenniscentrum Bever terug te vinden.

Tekst: Zoogdiervereniging, STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg
Foto: Henk van Harskamp