Beaver deceiver in dam EENMALIG GEBRUIK

Kenniscentrum Bever roept op om ervaringen met bevermaatregelen te delen

Interprovinciaal Overleg, ProRail, Rijkswaterstaat, STOWA, Unie van Waterschappen, Zoogdiervereniging
12-DEC-2022 - Het plaatsen van rasters, buizen door dammen leggen en een alternatieve plek aanbieden. Allerlei maatregelen worden getroffen op plekken waar bevers schade aanrichten. Het Kenniscentrum Bever roept op om ervaringen met deze maatregelen te delen om van elkaar te leren, zodat we op een duurzame manier met de bever samen kunnen leven.

De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Met hun graaf-, bouw- en knaagactiviteiten verhogen bevers vaak de lokale biodiversiteit door water vast te houden. Ook komt er meer dood hout in gebieden waar bevers leven, waar allerlei insecten van eten en in schuilen. Aan de andere kant kunnen bevers ook schade veroorzaken. Dit varieert van een omgeknaagde boom op de weg of het spoor, tot een beverhol in een (spoor)dijk of wateroverlast door een beverdam. Locaties waar schade ontstaat worden door de terreineigenaar zoveel mogelijk opgelost door maatregelen te nemen die op de desbetreffende locatie het meest geschikt zijn.

Ervaringen met bevermaatregelen

Aan de ene kant is er veel bekend over de bever en welke oplossingen er voor diverse situaties zijn om schade te voorkomen of op te lossen. Aan de andere kant is lang niet van elke maatregel die genomen wordt bekend of deze maatregel in de praktijk goed werkt. Daarom is het nu mogelijk om via dit formulier ervaringen met maatregelen te delen op het Kenniscentrum Bever. Om antwoord te krijgen op de vraag óf een maatregel (ook op lange termijn) voldoende werkt, is het belangrijk om goed onderzoek uit te voeren.

Duurzaam samenleven met de bever

Het is belangrijk om te snappen waarom een bever op een bepaalde plek zit en bepaald gedrag vertoont. Kennis van en ervaring opdoen met (preventieve) maatregelen is cruciaal om schade te voorkomen of adequaat op te lossen. Daarom wordt er naast de kennis die op de website van het Kenniscentrum Bever staat jaarlijks een symposium georganiseerd. Bovendien worden er komend jaar cursussen ontwikkeld om vrijwilligers en professionals op te leiden om meer te leren over de bever en welke maatregelen wanneer het beste ingezet kunnen worden. Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen.

Tekst: Zoogdiervereniging, STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg
Foto: Gerhard Schwab