Vernieuwende boeren vragen aandacht voor gezonde landbouwbodems en overhandigen manifest

Vogelbescherming Nederland
6-OKT-2021 - Bij het begin van de herfst gaan 21 jonge, vernieuwende boeren op de foto. In werkkleding verbeelden zij de overvloed en weelde van producten van het land in de tijd van de oogst. De actie staat symbool voor de start van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin we gaan samenwerken met de natuur. Een tijdperk waarin we in balans zijn met onze planeet, in plaats van deze te vernietigen.

Met de actie willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor onze bodem. Onze bodem? Ja, want dat is de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. Daarom verzamelden 21 jonge, vernieuwende boeren zich, uit naam van 340 organisaties bestaande uit veranderaars, boerenorganisaties en milieuorganisaties (onder andere Aardpeer, Caring Farmers, Climate Cleanup, Decade of Action, Herenboeren, Jonge Klimaatbeweging, Grootouders voor het klimaat, Urgenda, Wij.land). Bij Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen luiden ze de noodklok te luiden en vragen ze aandacht voor het belang van de bodem. We leven in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Maar liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem. Daarom staan we samen voor grond.

De 21 jonge boeren

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om op 21 september 2021, met 21 jonge, vernieuwende boeren op een positieve manier de noodklok te luiden. De actie is de derde in een reeks van seizoen acties. Bij het aanbreken van ieder seizoen, 21 maart (lente), 21 juni (zomer), 21 september (herfst) en 21 december (winter) wordt er dit jaar (2021) op een positieve manier aandacht gevraagd voor het belang van de bodem.

340 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems te regenereren onderschrijven inmiddels het manifest. De organisaties vragen de nieuwe volksvertegenwoordigers, leiders en beleidsmakers van Nederland om zich bij hen aan te sluiten, mee te helpen en bondgenoten van de bodem te worden door mee te werken aan een gezonde en vitale bodem en betaalbare toegang tot grond.

Lees hier de belangrijkste punten van het manifest:

o   De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.

o   Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.

o   Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers, in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.

o   Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Klik hier voor meer informatie of het ondertekenen van het manifest.

In balans met de natuur

De verwachte droge zomermaanden stellen landbouwbodems en het bodemleven op de proef. Ook eenzijdig bodemgebruik, ontwatering, zware machines, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest dragen bij aan degraderende bodems en verlies aan biodiversiteit. Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met de bodem. Want als wij ons gedragen als bondgenoten van de bodem, wordt de bodem onze grootste bondgenoot: een gezonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit. Het manifest

“Met alle 'hulpmiddelen' zetten we bodems onder druk. We moeten terug naar het natuurlijke systeem, waar de bodem zélf het werk doet. Een gezonde bodem houdt water langer vast en vult de onderliggende grondwatervoorraad aan. Daardoor droogt de bodem minder snel en hoeven we minder grondwater aan te boren in de zomer. En daar heeft iedereen profijt van. Het is dus essentieel dat onze regering meehelpt en met ons zorgt dat grond betaalbaar en toegankelijk wordt, zodat boeren goed voor de bodem kunnen zorgen”, aldus Danielle de Nie, bodemkundige en medeoprichter van Aardpeer.

“De tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruit kijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruithollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt”, aldus Herman Wijffels, oud-informateur en oud-SER-voorzitter. “Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde organisaties en burgers graag in voor een gezonde bodem en zal daarom, samen met talloze grootouders, dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici overhandigen. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen; boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici.” 

Manifest

Doe ook mee en onderschrijf het manifest op aardpeer.nl/samenvoorgrond-manifest.

Tekst en foto's: Aardpeer