bruin zandoogjes

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw

SoortenNL
5-NOV-2021 - Natuurmonumenten, WWF NL, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en nationaal beleid. In deze strategie staan bijvoorbeeld concrete afspraken op het gebied van bestrijdingsmiddelen en mest. Dit moet leiden tot een duurzamere landbouw en een toenemende biodiversiteit.

Dinsdag 26 oktober heeft het Europees Parlement gekozen voor een omslag in de Europese landbouw. De Boer-tot-Bord- (Farm to Fork) strategie, opgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans, is met 452 stemmen met een ruime meerderheid aangenomen. In deze strategie zijn concrete afspraken vastgelegd op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Natuur- en milieuorganisaties roepen de landelijke politiek op om de afspraken te verankeren in nationaal beleid.

Het totaal aan doelen en maatregelen zoals die in de strategie zijn omschreven, moeten bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw en een toename van de biodiversiteit op het platteland en in de natuur. In 2030 moet het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw met 50 procent worden teruggebracht en het gebruik van mest met 20 procent.

Met effectieve inzet van de GLB gelden kunnen agrarische bedrijven vervolgens geholpen worden bij de benodigde transitie naar een natuurinclusieve landbouw die de biodiversiteit bevordert

Boer-tot-bord in regeerakkoord

Na de massale steun in het Europees Parlement is het nu de taak van de verschillende Europese lidstaten om de strategie om te zetten in nationaal beleid. Natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten, WWF NL, Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, SoortenNL en Natuur & Milieu roepen op om de doelstellingen uit de Boer-tot-Bordstrategie op te nemen in het regeerakkoord en nationaal beleid zoals het Actieprogramma Nitraatrichtlijn, gewasbeschermingswetgeving en het Nationaal Strategisch Plan waarmee de Europese landbouwsubsidies (GLB) vanaf 2023 verdeeld worden.

Nitraatrichtlijn en GLB helpen bij bereiken van doelen

Het Actieprogramma Nitraatrichtlijn regelt het Nederlandse mestbeleid vanaf 2022 en het ministerie van Landbouw verwerkt nu de reacties uit de publieke consultatie daarover. De natuur- en milieuorganisaties roepen het ministerie op om in het definitieve actieprogramma op te nemen dat het gebruik van mest in 2030 met 20 procent moet zijn afgenomen. Daarnaast staat in het Actieprogramma en in het NSP dat er verplichte bufferstroken moeten komen langs water om uitspoeling van mest en pesticiden te voorkomen. Met effectieve inzet van de GLB gelden kunnen agrarische bedrijven vervolgens geholpen worden bij de benodigde transitie naar een natuurinclusieve landbouw die de biodiversiteit bevordert.

Kleinschalig boerenland

Sterker, gezonder, mooier

Met de Boer-tot-Bordstrategie kan Nederland volgens de organisaties ambitieus aan de slag en kan de kwetsbare natuur op het platteland zich herstellen. Door een minder strakke functiescheiding tussen natuur en landbouw is er meer ruimte voor biodiversiteit waardoor de plattelandsnatuur wordt versterkt. Bovendien wordt het platteland voor mens en dier gezonder en ontstaat er een mooier landschap.

Tekst: SoortenNL
Foto's: Kars Veling (leadfoto: bruin zandoogjes); Anthonie Stip