Gewone zeehond (eenmalig gebruik WUR)

Bijna tien jaar afvlakking in groei van aantal gewone zeehonden in de internationale Waddenzee

Wageningen Marine Research
5-NOV-2021 - Afgelopen zomer zijn er 8.245 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van acht procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is het aantal dieren echter met vijf procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De populatiegroei is sinds 2012 duidelijk afgevlakt, terwijl het aantal pups nog steeds toeneemt.

Met name in Denemarken en Sleeswijk-Holstein zijn de aantallen geregistreerde gewone zeehonden gedaald. Tijdens de pupperiode werden in de Nederlandse Waddenzee 2.529 pasgeboren gewone zeehonden geregistreerd, en in totaal 10.903 pups in de internationale Waddenzee. Dit betekent een afname van één procent van de geboren pups in Nederland, maar een toename van tien procent in de internationale Waddenzee.

Gewone zeehondNa jaren van groei - met 8,1 procent per jaar tot 2012 - lijkt de groei van de populatie gewone zeehonden in de internationale Waddenzee sterk te zijn afgenomen; nog maar een procent per jaar sinds 2012. De huidige populatie wordt geschat op 39.500 dieren; een vergelijkbaar aantal met dat van 2013. De trilaterale zeehondenspecialistengroep (EG-Seals) noemt deze ontwikkeling opmerkelijk. De pupproductie bedraagt immers al negen jaar lang ongeveer 10.000 pups per jaar, maar dit lijkt niet bij te dragen aan de groei van het totale aantal gewone zeehonden. Onderzoek naar de overleving en het gedrag van de dieren zal nodig zijn om de onderliggende mechanismen te begrijpen. Mede omdat zeehonden tussen de verschillende landen kunnen zwemmen, is het goed dat door de internationale samenwerking het hele gebied in één keer wordt geteld.

Meer informatie

Tekst: Sophie Brasseur en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto: Shutterstock