Kleine vuurvlinder in berm stad

Kansen voor biodiversiteit in de gemeente

De Vlinderstichting
23-DEC-2021 - Parken, groenstroken, bermen, tuinen: er zijn veel plekken in steden en dorpen waar planten en dieren zich thuis voelen. Er liggen grote kansen voor biodiversiteit in stedelijk gebied. Dat is des te belangrijker omdat ze daarbuiten in het intensief gebruikte buitengebied sterk onder druk staan. De Vlinderstichting geeft een online inspiratiesessie over meer biodiversiteit in de stad.

Ook 'downtown' kan er rekening worden gehouden met de natuur, zoals hier in TilburgEr zijn volop kansen, maar dan moet wel in planning, inrichting en beheer rekening worden gehouden met flora en fauna. Er is gelukkig de laatste tijd meer aandacht voor natuur in de stad. In gemeenteraden worden moties aangenomen voor meer aandacht voor ecologie en ook vanuit de bewoners komen steeds meer oproepen om planten en dieren in de stad te stimuleren. De reden dat het nu weer een ‘hot item’ is, is minder prettig. De achteruitgang van biodiversiteit wordt steeds duidelijker en de alarmerende berichten uit Duitse natuurgebieden, waar 75 procent van de insecten is verdwenen in 25 jaar, heeft veel mensen wakker geschud. Maar er zijn, juist in het stedelijk gebied, veel mogelijkheden om het groen zo in te richten en te beheren dat het prima leefgebied wordt voor allerlei soorten planten en dieren. Voor vlinders is dit heel duidelijk. De graslandvlinders bijvoorbeeld, die vroeger overal in het buitengebied veel voorkwamen, blijken het in natuurlijk stedelijk groen heel goed te doen. De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten, het is vooral een kwestie van alert zijn en de kansen grijpen.

Waterberging levert grote mogelijkheden voor biodiversiteit in de stad, hier CulemborgIn verschillende gemeenten in Nederland zijn wijken waarin de straten genoemd zijn naar vlinders. De atalantadreef, en het oranjetipjesplein bijvoorbeeld. De Vlinderstichting is in een aantal van die wijken, samen met groene trainees, actief aan de slag gegaan.

Om deze actie te ondersteunen, organiseren we voor gemeenten een online inspiratiesessie ‘Natuurvriendelijk Groenbeheer’. Medewerkers van alle gemeenten en groendiensten kunnen meedoen. De sessie wordt tweemaal gegeven, de eerste op donderdag 20 januari 2022 en een tweede maal op maandag 21 februari 2022. De gemeenten die participeren in het project ‘Vlinderstraten’ krijgen bovendien advies en informatie op maat, om te zorgen dat die wijken niet alleen dankzij de straatnamen vol vlinders zitten, maar ook dankzij slimme toepassingen in het beheer van de buitenruimte.

Groenbeheerders, medewerkers van alle gemeenten en andere geïnteresseerden kunnen zich hier opgeven voor deelname aan de online inspiratiesessie op 20 januari of 21 februari.

Tekst: Ineke Radstaat en Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling