Natuurvernietiging in de Cerrado

Natuurvernietiging Cerrado op hoogste niveau sinds 2016

WWF Nederland
7-JAN-2022 - Niet alleen in het grootste regenwoud, de Amazone, wordt in hoog tempo natuur verwoest. Ook in het meest biodiverse savannegebied ter wereld, de Cerrado, verdwijnt de prachtige natuur schrikbarend snel. Tussen augustus 2020 en juli 2021 werd ruim 850.000 hectare natuur verwoest, het grootste oppervlak sinds 2016. Dit maakt INPE, het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek, onlangs bekend.

De Cerrado is een uniek gebied van zo’n 200 miljoen hectare groot, en strekt zich uit over Brazilië, Bolivia en Paraguay. Je vindt er bijzondere dieren, zoals de manenwolf, de jaguar, de tapir en het reuzengordeldier. De Cerrado is een belangrijk brongebied van zoet water: maar liefst acht van de twaalf Braziliaanse stroomgebieden ontspringen er. Een onmisbaar gebied, dat enorm bedreigd wordt door landbouw.

Drie van de vier gebieden waar de meeste natuur vernietigd werd, liggen in de zogenoemde ‘agricultural frontier’ waar veel nieuwe sojaplantages worden aangelegd. Dit toont de duidelijke link tussen productie en natuurvernietiging. In de afgelopen 36 jaar groeide het landbouwgebied met maar liefst 460 procent! Ongeveer de helft van de Braziliaanse soja wordt verbouwd in de Cerrado. Dit resulteert in 18 miljoen hectare land waar slechts één enkel gewas groeit.

Meer landbouwgrond niet nodig

“We hebben geen nieuwe landbouwgrond nodig om iedereen te voorzien van voldoende voedsel. Er is genoeg grond beschikbaar, we moeten hier alleen duurzamer mee omgaan", zegt Seline Meijer, voedselexpert bij WWF Nederland. “Het invoeren van wetten die natuurvernietiging legaliseren, het schrappen van budgetten voor natuurbescherming, het ontmantelen van handhavingsinstanties: dit komt allemaal niet overeen met de beloftes die de Braziliaanse overheid deed tijdens de Klimaattop in Glasgow slechts een paar weken geleden. De internationale markt verduurzaamt, kijk maar naar de Europese wet die in de maak is en zich richt op ontbossingsvrije producten. Brazilië zal moeten meebewegen en belangrijke gebieden als de Amazone én de Cerrado moeten beschermen en behouden. Niet alleen voor de markt, maar juist voor het welzijn van de hele wereld.”

Of de natuurvernietiging in de Cerrado verder toeneemt, zal wellicht lastig te controleren worden. Door een gebrek aan fondsen kan INPE het monitoringsonderzoek waarschijnlijk niet voortzetten in 2022.

Tekst: Wereld Natuur Fonds
Foto: Marcio Sanches