Water

Natuurbelangen in het waterschap

OBN Natuurkennis
20-APR-2022 - Volgend jaar vinden er weer waterschapsverkiezingen plaats. In elk waterschapsbestuur is ook een plek gereserveerd voor een belangenbehartiger van de natuur. De sollicitatieprocedure voor deze zogeheten geborgde zetels is nu geopend.

Hans Massop is fractievoorzitter Natuurterreinen bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, al is fractievoorzitter een groot woord. “Het aantal toegewezen zetels voor natuurterreinen verschilt per waterschap”, legt Massop uit. “In sommige waterschappen zijn het er twee, maar bij ons is het er maar één. Gelukkig heb ik een fantastische samenwerking met mijn duo-lid, Tjebbe de Boer, die als vrijwilliger meehelpt. Dat is heel fijn, want het is veel werk. Gemiddeld ben je er toch gauw een paar dagen per maand mee kwijt.

Inhoud en passie

Wat ook helpt bij de vervulling van de functie is dat Hans Massop een gedegen inhoudelijke achtergrond heeft. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in het werkveld natuur en water bij organisaties als Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en de VBNE. De kennis die hij daar heeft opgedaan is hard nodig in het waterschapsbestuur, want de dossiers kunnen vrij complex zijn. Het is dus best een veeleisende activiteit, maar Massop heeft het er graag voor over: “Je moet er wel een beetje liefde en passie voor hebben. Ik ben een landschapsliefhebber en water is één van de allermooiste elementen in dat landschap. Het verbindt alles en is een bron van leven en van kleur. Ik vind het hartstikke leuk om er aan mee te werken dat ook komende generaties daar volop van kunnen genieten.”

Hans Massop

Gekozen en benoemde bestuursleden

Het algemeen bestuur van de waterschappen bestaat grotendeels uit bestuursleden die gekozen worden door de inwoners van het waterschap, de ingezetenen. Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur bestaat uit de geborgde zetels. Die vertegenwoordigen niet allen de natuur, maar ook bedrijven en boeren. Zij worden niet gekozen via verkiezingen, maar benoemd via een sollicitatieprocedure. Massop zou de verdeling van de geborgde zetels liever anders zien: “Er is in ons waterschap dus één geborgde zetel voor natuurterreinen, tegenover drie zetels voor landbouw en drie voor bedrijven. Gezien de hoeveelheid natuurterreinen binnen onze regio zou een verdeling van 2-2-2 veel reëler zijn, maar het is wat het is.”

Het verschil maken

Ondanks de scheve verhouding krijgt de fractie natuurterreinen mooie dingen voor elkaar. Massop: “Het begint bij het coalitieakkoord. Uiteindelijk worden daarin de grote lijnen uitgezet. Daar hebben wij biodiversiteit een prominente plek in weten te geven. Tjebbe en ik zijn er om ervoor te zorgen dat het ook echt aandacht krijgt. Als er bij de aanleg van een dijk bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, dan zorgen wij ervoor dat er ook doelen gesteld worden voor de biodiversiteit. Dat moeten natuurlijk geen onbereikbare doelen zijn, maar het moet ook geen gewoon nat groen zijn waar verder niets gebeurt. Daarnaast hebben wij ook aandacht gevraagd voor systeemherstel heuvelrug waarbij kwel vanaf het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug bijzondere natuurkwaliteit in het Vechtplassen-gebied kan opleveren. Dat zijn de dingen waarin je het verschil kunt maken.”   

Een nieuwe ronde

Waterschapsbestuurder ben je steeds voor een termijn van vier jaar. Daarna moet iedereen opnieuw solliciteren, zowel nieuwe geïnteresseerden als de zittende bestuurders. Hans Massop is ook van de partij: “Ik ga de volgende ronde weer meedoen. Deels omdat ik het gewoon leuk vind, maar ook om wat continuïteit aan te bieden in dat bestuur. Of ik het word is niet aan mij, maar ik hoop het nog een keer te mogen doen. Mijn passie en drive zijn nog groot genoeg om er voor te gaan.”

De sollicitatieprocedure voor de waterschapsverkiezing van 2023 is nu geopend en loopt nog tot 16 mei. Ben je geïnteresseerd in deze mooie nevenfunctie? Kijk dan voor meer informatie op de website van de VBNE.

Tekst: Sofia Opfer, Kennisnetwerk OBN
Beeld: Pixabay; Waterschap Amstel Gooi en Vecht