Hazenpootje, trifolium arvense

Natuurjournaal 24 juli 2022

Nature Today
24-JUL-2022 - Hazenpootje bloeit en koekoek gaat ervandoor.

De klaversoort hazenpootje staat nu in bloei. Ze is te vinden op zonnige, open plekken, het liefst op zandgrond. Bijvoorbeeld in duinen en heidegebieden. Maar ze staat ook vooral graag op plekken waar gerommeld wordt, zoals op akkers en in wegbermen. De bloemen van hazenpootje zijn zachte, grijze bolletjes. Daarin zitten kleine vlinderbloemen, net als bij klaver. Maar de bloemen worden omgeven door grijze haren. Als je goed kijkt zie je dat de bloemetjes wit zijn. De grijze haren groeien aan de uitgegroeide kelkbladeren, die rood zijn. Hoe dan ook, ze zijn echt om te aaien. Zouden de voeten van hazen ook echt zo zacht zijn?

Koekoek

 ‘Koe-koek! Koe-koek!’ Als je deze kenmerkende roep hoort, kan het niet missen: er is een koekoek in de buurt. De komende tijd wordt de kans dat je dit geluid hoort steeds kleiner. De volwassen koekoeken trekken namelijk nu al naar Afrika om te overwinteren. Aan broedzorg hoeven de ouders niet te doen, dat laten ze graag over aan de witte en gele kwikstaarten, kleine karekieten en heggenmussen waarin ze hun koekoeksei gelegd hebben. De Nederlandse koekoeken zijn niet in één keer weg. Jonge koekoeken vertrekken pas in september, als ze groot en sterk genoeg zijn om de lange overtocht te kunnen maken.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl; Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Ed Stikvoort, Saxifraga; Vogelartinfo, Wikimedia