Gallinago gallinago. Watersnip

Natuurjournaal 19 augustus 2022

Nature Today
19-AUG-2022 - Watersnip komt langs en zoek de wespspin.

De watersnip is in Nederland een schaarse broedvogel geworden, maar doortrekkende watersnippen komen hier wel langs. Een deel daarvan blijft overwinteren, maar de meeste trekken verder naar het zuidwesten. Tijdens de najaarstrek vanaf augustus tot half oktober, zijn de grootste aantallen in Nederland. En op dit moment zijn er al veel watersnippen aangekomen! Ze houden van plekken met ondiep water en modderige oevers met veel begroeiing waar ze zich kunnen verstoppen.

Wespspin, vrouwtje

Sommige spinnen vallen niet zo op, maar de wespspin is niet te missen. Ze is vrij groot en vooral heel opvallend gekleurd: het grote, ronde achterlijf is zwavelgeel met zwarte strepen. Ze, want de mannetjes zijn drie keer zo klein en lichtbruin. De wespspin maakt een groot web tussen kruiden en hoog gras waar ze middenin zit. Om ruimte te maken voor het web, bindt ze planten aan elkaar. In het web zie je vaak een opvallende zigzagdraad. Als je de wespspin in zo’n web ziet zitten, kan je ook de onderkant van de spin bekijken, die net zo opvallend gekleurd is.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Peter Meininger, Saxifraga