Aeshna cyanea. Blauwe glazenmakers zijn verwarrend genoeg groen-blauw

Natuurjournaal 21 augustus 2022

Nature Today
21-AUG-2022 - Blauwe glazenmakers in de buurt en zeldzame zwarte stern.

In de libellenlijst van de Nature Today-app is te zien dat in augustus veel heidelibellen te vinden zijn, en ook de glazenmakers staan hoog in de lijst. De groene glazenmaker is vooral te vinden in de Wieden en de Weerribben en andere laagveengebieden, en na een piek begin augustus zullen er nu snel minder vliegen. Maar de blauwe glazenmaker vliegt iets later – en nu dus nog steeds. De libellen zijn in heel Nederland te zien, en vliegen ook vaak in de buurt van bebouwing en recreatiegebieden. Als er maar een beetje schaduw van bomen te vinden is.

Zwarte stern in rietmoeras

De zwarte stern is geen kustvogel, maar een moerasstern. Honderd jaar geleden waren er waarschijnlijk zo’n 20.000 broedparen in Nederland. Maar hoe minder moerassig het land werd, hoe minder sterns er te vinden waren. Inmiddels zijn de aantallen gedecimeerd tot ongeveer 1200. Vanaf half april zijn ze te vinden in laagveengebieden en het oostelijk rivierengebied. Vanaf juli trekken ze weg, en gewoonlijk zijn er dan in augustus grote aantallen zwarte sterns te vinden in het IJsselmeergebied. Veel meer dan er in Nederland broeden; het zijn bezoekers uit oostelijke broedgebieden. Daar jagen ze overdag op vis en slapen ze ’s nachts bij elkaar. Maar de laatste jaren gebruiken steeds minder zwarte sterns Nederland als tussenstation op de trek. Hebben ze een andere plek gevonden?

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Luc Hoogestein, Saxifraga; Arie de Knijff, Saxifraga