tengere grasjuffer - primair

Stikstof en de tengere grasjuffer

SoortenNL
21-SEP-2022 - De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze onduidelijk en vaag. Maar de overmatige stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door korte soortportretten probeert SoortenNL het probleem van stikstof inzichtelijk te maken, vandaag de tengere grasjuffer.

De tengere grasjufferDe tengere grasjuffer is een uitgesproken pioniersoort die profiteert van recent ontstane en vaak kort beschikbare habitats. De juffers zijn vaak te vinden in de spaarzame vegetatie bij ondiep water. Ze vliegen vaak vlak boven het water. Eitjes worden door de vrouwtjes solitair afgezet in plantenstengels, onder of vlak boven de waterspiegel. De eitjes zijn goed in staat om droge periodes te overleven. Er zijn meer libellensoorten gebonden aan pioniersituaties, zoals de zuidelijke oeverlibel.

Door de hoge stikstofdepositie groeien deze pioniersituaties veel sneller dicht dan onder natuurlijke omstandigheden. Hierdoor zijn ze maar kort bruikbaar voor deze soorten. Als de omstandigheden voedselarm zijn, kan de open situatie van nature lang blijven bestaan. Een toename van voedselrijkdom, onder andere door stikstofdepositie, leidt ertoe dat de plasjes sneller dichtgroeien en ongeschikt worden als voortplantingswater voor de tengere grasjuffer.

Tekst en foto’s: SoortenNL