Saxifraga  Mol

Natuurjournaal 29 september 2022

Nature Today
29-SEP-2022 - Mol maakt wintervoorraad en veel doortrekkende heggenmussen.

De mol is de reus onder de bodemdieren. Boven de grond kom je ze niet vaak tegen, maar molshopen verraden de aanwezigheid van een mollenterritorium. Dat bestaat uit een burcht van ondergrondse gangen, die tot een meter diep onder de grond lopen. Mollen eten allerlei bodemdieren die in de gangen terecht zijn gekomen. Eigenlijk is een wormenburcht een grote bodemdierenval. Maar het lievelingskostje is wel de regenworm. Op dit moment leggen ze een wintervoorraad aan: kluwens van onthoofde regenwormen die in kamers worden bewaard.

Heggenmus

De heggenmus is een onopvallende tuinbewoner, hij houdt zich gedeisd in en onder heggen en struiken. Op dit moment trekken er heel veel noordelijke heggenmussen door Nederland, op weg om te overwinteren in Frankrijk. Ze vliegen ’s nachts, in losse groepjes hoog in de lucht. Overdag rusten ze uit en zoeken ze iets te eten. Er zijn nu in het hele land veel meer heggenmussen te vinden dan in de rest van het jaar. Een deel van de Nederlandse broedvogels trekt ook mee, maar de meeste blijven hier. ’s Winters vullen ze hun dieet van bodemdiertjes aan met alles wat de slordige eters van voedertafels en vetbollen op de grond laten vallen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Nienke Lameris, NatureToday.nl
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga; Theo Verstrael, Saxifraga