Witgevlekte glaskikker (Sachatamia albomaculata) op een blad

Betere bescherming voor de populaire glaskikker

Stichting IFAW
26-NOV-2022 - Glaskikkers worden steeds populairder in de internationale handel in exotische huisdieren. Ze worden verborgen meegenomen met andere dieren die van Midden-Amerika naar Europa worden vervoerd. Uit Amerikaanse importcijfers blijkt dat de invoer van glaskikkers tussen 2016 en 2021 met maar liefst 44.000 procent is toegenomen.

Ongeveer 50 procent van alle glaskikkersoorten (Centrolenidae spp.) die op de Rode Lijst van IUCN zijn opgenomen, wordt met uitsterven bedreigd. In de glaskikkerfamilie staan 10 soorten te boek als ‘ernstig bedreigd’, 28 soorten als ‘bedreigd’ en 21 soorten als ‘kwetsbaar’. 

Glaskikkers worden steeds populairder in de internationale handel in exotische huisdieren. Ze worden verborgen meegenomen met andere dieren die van Midden-Amerika naar Europa worden vervoerd. Uit Amerikaanse importcijfers blijkt dat de invoer van glaskikkers tussen 2016 en 2021 met maar liefst 44.000 procent is toegenomen. Verschillende soorten glaskikkers zijn moeilijk in het wild te bestuderen, waardoor er geen gegevens van beschikbaar zijn. De kans is dan ook groot dat veel van deze soorten eveneens worden bedreigd.

Glaskikkers staan al onder enorme ecologische druk door verlies van leefgebied, klimaatverandering en ziektes. De ongecontroleerde en toenemende handel in deze dieren maakt hun situatie nog penibeler. Deze handel moet worden gereguleerd en tot een duurzaam niveau worden teruggedrongen om te voorkomen dat ze nog meer in hun voortbestaan worden bedreigd.

Volmondig 'ja' tegen betere bescherming

Wereldleiders hebben nu in Panama volmondig 'ja' gezegd tegen een voorstel om glaskikkers beter te beschermen en de snelgroeiende internationale handel in exotische huisdieren aan banden te leggen. Het voorstel is aangenomen tijdens de 19e Conferentie van de Partijen (CoP19) van de Conventie Inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES). 

Aangezien het bijna onmogelijk is om verschillende soorten glaskikkers op het oog te onderscheiden, is voorgesteld om de dieren op familieniveau in de CITES-lijst op te nemen. Dit vereenvoudigt niet alleen het identificatie- en handhavingsproces voor overheden met beperkte middelen, het voorkomt ook dat er in de handel een verschuiving plaatsvindt van wel naar niet in de lijst opgenomen soorten.

Opname in Bijlage II van CITES maakt het mogelijk om meer informatie over de handel in glaskikkers te verzamelen. Dit is van cruciaal belang om meer inzicht te krijgen in de vraag naar en internationale handel in deze dieren. Het voorstel was ingediend door Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Ivoorkust, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Gabon, Guinea, Niger, Panama, Peru, Togo en de Verenigde Staten.

Meer informatie

Tekst: IFAW
Foto: Brian Gratwicke