Populatie Mongoolse saiga’s neemt toe tot bijna 14.000

WWF Nederland
28-DEC-2022 - De Mongoolse saiga-antilope is een ernstig bedreigde diersoort, die alleen in Mongolië voorkomt. Elk jaar nemen natuurbeschermers van het Saiga Netwerk van bezorgde burgers en WWF-Mongolië de immense taak op zich om de Mongoolse saiga's te tellen en de populatie te controleren in hun uitgestrekte leefgebied.

In november waren ze klaar met tellen: het aantal Mongoolse saiga-antilopen is toegenomen tot minstens 13.925 individuen. Vorig jaar nog werden er ruim 10.000 Mongoolse saiga's geteld. In een jaar tijd zijn er dus bijna 4.000 saiga’s bij gekomen. Dat is goed nieuws voor de zeldzame antilope, die te lijden heeft van de illegale jacht – de hoorns van de mannetjes zijn veel geld waard in het illegale medicijnencircuit – en verlies van graasgronden.

Geitenpest decimeerde saigapopulatie

In 2017 stierven duizenden Mongoolse saiga's aan de zeer besmettelijke geitenpest en door dzud – het gecombineerde effect van het gebrek aan gras, extreem lage temperaturen en zware sneeuwval. Van de 15.000 Mongoolse saiga’s uit 2014 waren er amper 5.000 over. Samen met lokale partners en de Mongoolse overheid wist WWF-Mongolië met een goed plan van aanpak de ziekte tot staan te brengen.

Effecten van klimaatverandering

Bayandonoi Gantulga van WWF-Mongolië is blij maar ook bezorgd. "Hoewel de Mongoolse saigapopulatie geleidelijk herstelt van de ravage na de geitenpest in 2017 en er weer stukken beter voorstaat, houd ik mijn hart vast voor de kou van de komende winter. De hitte en het gebrek aan regen deze zomer veroorzaakten ernstige droogte, waardoor de saiga's niet genoeg vet konden verzamelen om de winter door te komen. Omdat door de droogte de grasbedekking in heel slechte staat is, is er ook nog eens niet genoeg gras om de kudde tijdens de winter te voeden. De Mongoolse saigapopulatie zou het dus wel eens weer heel moeilijk kunnen krijgen."

Het is dus van groot belang dat de overheid het Mongoolse saigagebied goed beschermt en de illegale jacht op de saiga’s tegengaat. Om te voorkomen dat deze uiterst zeldzame soort van de steppe uitsterft.

Tekst: WWF Nederland
Foto: WWF Mongolië