Glasaal

Glasaaltellers gezocht voor monitoring bedreigde paling langs de kust

Stichting RAVON
23-DEC-2022 - Begin dit jaar trotseerden honderden vrijwilligers weer en wind om voor de derde keer in de geschiedenis langs de hele Nederlandse kustlijn intrekkende glasaaltjes te tellen – jonge palingen die vanaf zee onze wateren binnen willen zwemmen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld van hoe het gaat met de bedreigde paling. Ook voor komend seizoen zoeken we weer kruisnetvissers.

Aanmelden kan op ravon.nl/glasaal.

Ieder voorjaar trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf zee onze binnenwateren in, meestal met een piek in april. Sinds 2000 schommelt de intrek in de Noordzeeregio rond de anderhalve procent ten opzichte van de jaren zestig en zeventig. Vorige maand adviseerden Europese wetenschappers van ICES weer meer maatregelen om de paling in heel Europa kans op herstel te bieden. Ondanks genomen maatregelen is er geen stijgende lijn richting herstel te zien. Dat maakt het monitoren van glasaal alleen maar belangrijker.

Glasaal

Kruisnetten langs de hele kustlijn

Op tientallen locaties langs de Nederlandse kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de belangrijkste migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht. Zo kunnen waterbeheerders maatregelen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Dankzij de verzamelde gegevens kunnen we ook trends volgen en zien of de soort zich herstelt of verder achteruitgaat.

Vissen met kruisnet

Grootschalige trendanalyse van glasaaldata

Vanuit deze monitoring, monitoring van andere partijen en projecten die in het verleden hebben plaatsgevonden is er een schat aan gegevens over glasaalintrek. In de afgelopen jaren zijn al deze data gebundeld. Momenteel vindt er door RAVON en het Vlaamse INBO een uitgebreide analyse plaats, waarbij wordt ingezoomd op betrouwbaarheid, representativiteit en vergelijkbaarheid van data om deze te kunnen gebruiken voor robuuste trendanalyses. Die analyse wordt binnenkort opgeschaald met de inbreng van de verschillende partijen in Nederland. Dit project is mogelijk dankzij het Europees Visserijfonds. De resultaten worden in 2023 gedeeld.

Glasaal Paling

Doe mee!

Wil je je graag inzetten voor het behoud van de paling? Dan ben je van harte welkom. Materiaal en instructies krijg je van ons. Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar Ravon.nl/glasaal.

Tekst: Sanne Ploegaert, Martijn Schiphouwer, Mick Vos, Maurice Kooiman, Folkert Reitsma en Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Jan Baks; Jelger Herder; Arthur de Bruin; RAVON

Projectpartners

Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Sportvisserij Fryslân, Sportvisserij Groningen Drenthe, Waterschap Brabantse Delta, Nationale Postcode Loterij, Waddenfonds, Hogeschool van Hall Larenstein.