Gewone grootoorvleermuis met isolatiekorrels

De delicate balans tussen duurzaamheid en vleermuizen

Zoogdiervereniging
2-FEB-2023 - De energietransitie kan in conflict komen met vleermuizen en hun levenscyclus, bijvoorbeeld door na-isolatie, duurzaamheidsrenovatie, windturbines, zonnepanelen en verlichting. Deze energietransitie is nodig om de uitstoot te verminderen, energie en kosten te besparen en milieuvriendelijker te worden. Samenwerking met vleermuisdeskundigen is nodig om de vleermuissoorten te beschermen.

Na-isolatie is een van de dingen die we stimuleren met de energietransitie. Veel vleermuizen verblijven in spouwmuren waar vaak na-isolatie in plaatsvindt. Er worden dan bolletjes van isolatiemateriaal in de muren gespoten, waardoor verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Er zijn zes soorten vleermuizen in Nederland die spouwmuren als verblijfplaats gebruiken. Een daarvan is de meervleermuis, waar in 2023 met het ‘Jaar van de meervleermuis’ extra aandacht voor is. Vleermuizen krijgen meestal maar één jong per jaar. Dit maakt hun populatie kwetsbaar als er veel drukfactoren aanwezig zijn. Om goed rekening te kunnen houden met vleermuizen is het van groot belang (en wettelijk verplicht) om te weten waarvoor de vleermuissoort een object gebruikt, bijvoorbeeld als kraam-, winter- of paarverblijfplaats. Alleen zo kan het verdwijnen van verblijfplaatsen zoveel mogelijk worden voorkomen of kunnen afdoende mitigerende of compenserende maatregelen worden toegepast.

Rechtszaak over na-isolatie en vleermuizen

De Zoogdiervereniging zet zich onder andere in voor de bescherming van vleermuizen en maakt zich hard voor het behoud van hun verblijfplaatsen. Zo was er onlangs een rechtszaak over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren op basis van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft externe ‘meedenkers’ (amicus curiae) gevraagd input te leveren op een aantal vragen over vleermuizen en spouwmuren.

Reactie van de zoogdiervereniging

De Vleermuiswerkgroep van de Zoogdiervereniging heeft de vragen van de Raad van State beantwoord over vleermuizen en spouwmuren, en welke onderzoeksmethoden kunnen worden gebruikt om na te gaan of vleermuizen aanwezig zijn in de spouwmuren van een woning. Lees onze volledige reactie in de bovenste link hieronder.

Meer informatie

Wil je je huis isoleren en/of meer weten over vleermuizen in huizen? Hieronder vind je links naar meer informatie en tips over na-isolatie:

Tekst: Marta Falzon, Zoogdiervereniging
Foto: Natasja Groenink (leadfoto: gewone grootoorvleermuis met isolatiekorrels)