Lycaena dispar. Grote vuurvlinder op waterzuring

Natuurjournaal 14 april 2023

Nature Today
14-APR-2023 - Vuurvlinderrups eet waterzuring en huismussen uit het ei.

Langs veel oevers komen de eerste bladeren van de waterzuring omhoog. Deze waterplant kan je in heel Nederland langs het water vinden. Waterzuring is misschien niet moeders mooiste maar wel enorm belangrijk voor veel rupsen, zoals die van de grote vuurvlinder, een felrode vlinder. De grote vuurvlinder die in Nederland voorkomt is de ondersoort batava; deze komt buiten Nederland nergens voor. De rupsen van deze vlinder hebben de hele winter gewacht op dit moment en beginnen nu te eten aan de bladeren. Eind juni zullen de eerste rupsen zich tot vlinder verpoppen. Op de foto zie je een grote vuurvlinder op waterzuring.

Druk tsjilpende jonge huismussen

Het tjilpen vanuit de heg en uit dakgoten zal over een paar weken flink toenemen. De eieren van de huismus zijn uitgekomen en ze heeft nu vier tot zes jongen te voeden. Over een kleine drie weken vliegen de jongen uit. De huismus kan tot het najaar wel drie nesten jongen grootbrengen. Om de huismus een extra handje te helpen, kan je de tuin een beetje laten verwilderen en struiken en klimop laten staan. Spuit vooral niet met gif, want de huismus heeft al moeite om voldoende insecten te vinden voor de jongen.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Hidde Hofhuis, NatureToday.nl
Foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting; Piet Munsterman, Saxifraga