Waterkwaliteit meten

Test de gezondheid van het water in de Alblasserwaard

Naturalis Biodiversity Center
10-MEI-2023 - Experts roepen iedereen op om van 12 tot en met 15 mei mee te doen aan het wateronderzoek in de regio Alblasserwaard. Met hulp van omwonenden komen we gezamenlijk in korte tijd veel te weten over de waterkwaliteit in het gebied. Belangrijk om te weten, want zoet water is een van onze belangrijkste natuurlijke hulpbronnen.

Met behulp van watertestkits die de hoeveelheid nitraat, fosfaat en de troebelheid van het water meten, komen we achter de waterkwaliteit van dit gebied. Deze metingen helpen de onderzoekers te begrijpen welke gebieden onder druk staan door vervuiling, en in welke gebieden de waterkwaliteit juist wel goed is. Hierdoor kunnen we niet alleen werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook aan het behoud en het beschermen van een goede waterkwaliteit.

Waterlandschap Alblasserwaard

Het waterlandschap in de Alblasserwaard is uniek: bijna nergens in de wereld is de dichtheid aan sloten zo groot. Water heeft historisch gezien een cruciale rol gespeeld in de (landschappelijke) ontwikkeling van het gebied. Ook nu vormt het nog steeds het karakteristieke landschap en speelt het een belangrijke rol voor de economie. Zoet water is bijvoorbeeld belangrijk voor ons drinkwater, maar ook voor ons voedsel en de natuur. Dit maakt een goede waterkwaliteit voor dit gebied van groot belang.

Nitraat en fosfaat

Nitraatmeting van het water

Schoon water is belangrijk voor de visserij, de landbouw, de natuur en om fijn te kunnen zwemmen. De Nederlandse wateren zijn de afgelopen jaren veel schoner geworden, maar voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat vormen een hardnekkig probleem. Te veel van deze stoffen belemmeren een gezonde ontwikkeling van planten en dieren in het water en maken de drinkwaterbereiding lastig.

Fosfaat en nitraat komen in oppervlaktewater terecht door de uitspoeling van meststoffen, ongezuiverd rioolwater en ander afvalwater. In grote hoeveelheden kunnen deze nutriënten leiden tot algenbloei, waardoor onder water meer zuurstof verbruikt wordt dan er geproduceerd wordt. Dit zorgt ervoor dat vissen en andere waterdieren sterven en verdwijnen, wat leidt tot biodiversiteitsverlies.

Meedoen?

Water verzamelen om de waterkwaliteit te meten

Om te achterhalen hoe gezond de wateren in Alblasserwaard zijn, organiseert Earthwatch Europe samen met onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center een zogeheten WaterBlitz. Aan dit lokale wateronderzoek kan iedereen meedoen.

De WaterBlitz Alblasserwaard vindt plaats in het weekend van 12 tot en met 15 mei 2023. Op deze pagina kun je alle informatie vinden over de WaterBlitz in Alblasserwaard. Ook kun je je alvast aanmelden via dit formulier. Na aanmelding krijg je een gratis watertestkit thuisgestuurd om nitraat, fosfaat en troebelheid van het water te meten. Op zaterdag 13 mei zijn er ook experts bij de Broekmolen in Streefkerk aanwezig. Zij delen daar testkits uit en staan klaar om al je vragen beantwoorden. Op de website van Naturalis kun je meer lezen over het onderzoek.

Tekst: Valerie Andela, Naturalis Biodiversity Center
Foto's: John Hunt (leadfoto: waterkwaliteit meten met testkit); Earthwatch Europe