klein koolwitje

Tuinvlindertelling 2023: veel meer tellingen dan gedacht

De Vlinderstichting
26-JUL-2023 - In het weekend van 7 tot en met 9 juli was het tijd voor de jaarlijkse Tuinvlindertelling. Eerder al deelden we de resultaten hiervan. Alleen, door een technische fout op de website blijkt de telling onjuist. Er zijn namelijk veel meer tellingen verricht. Dat is in eerste instantie goed nieuws, omdat daaruit blijkt dat het enthousiasme voor de tuinvlindertelling flink is toegenomen.

In het weekend van 7 tot en met 9 juli was het tijd voor de jaarlijkse Tuinvlindertelling. Veel deelnemers viel het op dat er minder vlinders in hun tuin aanwezig waren. Bij anderen in het land leken de aantallen wel normaal. Op woensdag 12 juli deelden we het resultaat van de waarnemingen. Ruim 6.600 ingevoerde tellingen met in totaal 50.000 vlinders. Atalanta op nummer één. Het waren ongeveer 17 procent minder vlinders die geteld waren ten opzichte van 2022.

Atalanta is nummer twee geworden

Niet atalanta maar klein koolwitje meest geteld

Alleen, door een technische fout op de website blijkt de telling onjuist. Er zijn namelijk veel meer tellingen verricht. Dat is in eerste instantie goed nieuws omdat daaruit blijkt dat het enthousiasme voor de Tuinvlindertelling flink is toegenomen. We hebben zelfs een record aantal tellers bereikt dit jaar! Tegelijkertijd zien we nu een verschuiving in de uitslag: zo is het kleine koolwitje de atalanta alsnog voorbij gefladderd.

Wat is er nu gebeurd?

Elk jaar start er een nieuwe telling en daar vloeit heel veel waardevolle data uit die we graag op verschillende manieren – en per jaartal – willen analyseren. Om de data per jaar van elkaar te kunnen onderscheiden is er achter de schermen een specifieke code opgenomen. Helaas is er dit jaar in sommige gevallen bij een link de code meegekomen van 2022, waardoor veel tellingen onbedoeld zijn vermengd met de data van vorig jaar. Dit is nog niet eerder voorgekomen omdat we de website Tuintelling.nl vorig jaar net voor de Tuinvlindertelling vernieuwd hebben. Dit was de eerste telling met twee jaartallen. Gelukkig hebben we de verdwaalde tellingen er weer snel uit kunnen filteren (iedere waarneming heeft namelijk een registratie met datum) en is de nieuwe en juiste uitslag van 2023 bekend.

De top 10 dagvlinders uit de Tuinvlindertelling 2023

Top 10 dagvlinders Tuinvlindertelling 2023

Meer dan honderdduizend vlinders en toch gaat het slechter

In totaal zijn er dit jaar 103.306 vlinders geteld. Veel meer dan vorig jaar toen het er 73.492 waren. Dat lijkt goed nieuws. Gaat het dan toch beter met de vlinders? Niets is minder waar. Er is dit jaar namelijk veel meer geteld dan vorig jaar. Dit jaar zijn er 12.639 tellingen ingevoerd, vorig jaar waren het er ‘maar’ 5.970. Als je dat vergelijkt, zou je dit jaar een dubbel aantal vlinders verwachten. Dat was helaas niet het geval. Wat dat betreft klopt het dat veel mensen minder vlinders zien in hun tuinen en omgeving. Er is een achteruitgang bij de vlinders. En met de data die wij verzamelen uit de Tuinvlindertelling en het landelijk meetnet van De Vlinderstichting kunnen we jaarlijks bekijken hoe het met de verschillende soorten gaat en wat er eventueel nodig is om bepaalde soorten te helpen. Lees meer over de resultaten van de Tuinvlindertelling 2023 en regionale verschillen.

Help mee!

Tuinen zijn een belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat kun je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

  • Tegel eruit, plant erin. Vergroen de tuin!
  • Plant nectarrijke bloemen voor vlinders. Zorg het hele jaar door voor nectar.
  • Denk aan voedselplanten voor rupsen, de waardplanten.
  • Plant bij voorkeur inheemse soorten in de tuin.
  • Zorg voor variatie in hoogte: gras, kruidlaag, struikgewas en -indien mogelijk- zelfs bomen.
  • Gebruik geen gif.

Meer informatie

Tekst: Amber van Amsterdam, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling (leadfoto: klein koolwitje)