tijger op cameraval,  Bhutan

Tijgertelling in Bhutan: aantal tijgers met bijna dertig procent gegroeid

WWF Nederland
29-JUL-2023 - Sinds 2015 is het aantal tijgers in het wild in het koninkrijk Bhutan gestegen tot naar schatting 131. Sinds de eerste officiële tijgertelling in het Himalayaland is dat een stijging van maar liefst 27 procent. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) feliciteert Bhutan, op deze internationale Dag van de Tijger, met hun succesvolle aanpak om tijgers een toekomst te geven.

De telling is gedaan in een gebied zo groot als de oppervlakte van België. In totaal zijn op 1201 locaties cameravallen gebruikt om individuele tijgers te tellen. Het overgrote deel van het bergachtige land bestaat uit dichte, afgelegen bossen en zelfs op 4000 meter hoogte komen tijgers voor. 

Natuurbeschermingssucces

Onze tijgerexpert Gert Polet noemt de toename van het aantal tijgers in het bergachtige Bhutan een fantastisch natuurbeschermingssucces: "Je kunt wilde dieren niet beschermen zonder steun van de lokale bevolking. Daarnaast moet de overheid de wil hebben om wetgeving ook in de praktijk te handhaven. En verder moet het leefgebied van tijgers op orde zijn. Als dit soort roofdieren floreren dan is dat een teken van een gezond ecosysteem. Bhutan is een voorbeeld voor andere landen."

De tijgers werden geteld met cameravallen, die ook prachtige foto's opleverden

Bedreigingen voor tijgers 

Wereldwijd zijn er nog naar schatting 4500 tijgers in het wild. Behalve in India, groeit ook in Nepal, Rusland en China het aantal tijgers gestaag. In andere landen zoals Maleisië en Indonesië hebben tijgers het een stuk moeilijker. Uit Laos, Cambodja en Vietnam zijn ze zelfs helemaal verdwenen. 

Mens-dierconflicten en stroperij voor illegale handel zijn nog altijd de belangrijkste bedreigingen voor deze schitterende wilde dieren. Volgens WWF is het van groot belang om, zeker als de aantallen dieren toenemen en de kans op conflicten groter is, te blijven zorgen voor draagvlak onder de bevolking. WWF werkt met de overheid en lokale partners aan een overall aanpak om natuur te beschermen zodat mensen en dieren er profijt van hebben. 

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Department of Forest and Park Services, Bhutan