Siberische tijger

Jaar van de Tijger 2022: schijnwerpers op zowel de vooruitgang als de urgentie van tijgerherstel

WWF Nederland
31-JAN-2022 - Ter gelegenheid van het Chinese Jaar van de Tijger staat WWF stil bij de vooruitgang die is geboekt voor tijgers sinds 2010. In dat jaar stelden de dertien tijgerlanden zich een ambitieus doel: een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild, TX2.

Nu we op 1 februari het Jaar van de Tijger 2022 ingaan zien we dat een eeuwenlange trend van achteruitgang van de wilde tijger eindelijk is omgebogen - een zeldzaam en zwaarbevochten succesverhaal over natuurbehoud. Het is te lezen in een nieuw WWF-rapport over tijgerbescherming.

Rennende amoertijger in de sneeuw

Historische Tijgertop

In het vorige Jaar van de Tijger, 2010, organiseerde het Global Tiger Initiative de allereerste Tiger Summit in St. Petersburg. Die gaf de aanzet tot internationale samenwerking tussen de regeringen van de dertien landen waar de tijger voorkomt en internationale natuurbeschermingsorganisaties, met als gemeenschappelijk doel het herstel van de tijgerpopulaties. Dit is een van de grootste betuigingen van politieke wil ooit voor de bescherming van een enkele diersoort, en een duidelijk keerpunt in de geschiedenis van de tijgerbescherming.

Het rapport Impact on Tiger Recovery 2010-2022 van WWF geeft een samenvatting van meer dan tien jaar werk aan en samenwerking voor tijgerbescherming. Het beschrijft zowel de lessen die zijn getrokken als de niet aflatende uitdagingen voor de toekomst van deze iconische grote kat.

Samen met lokale gemeenschappen

Enkele hoogtepunten uit die tien jaar tijgerbescherming zijn de aanwijzing van het grootste beschermde tijgergebied ter wereld, het Noordoost-Chinese Nationaal Park voor Tijgers en Luipaarden in China, en het Land van de Luipaard Nationaal Park in Rusland, waar het aantal tijgers is verdrievoudigd. In het rapport wordt uitgelegd hoe in het Royal Manas National Park in Bhutan het gebruik van de Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) en andere beschermingsmaatregelen hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal tijgers sinds 2012 - een ongelooflijk en hard bevochten succes voor de natuur.

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de Khata Forest Conservation Area, die samen met de inzet van 6.000 mensen uit lokale gemeenschappen, is veranderd van een bos van slechts 115 hectare in een bos van 3.800 hectare. In de afgelopen vijf jaar hebben 46 verschillende tijgers gebruik gemaakt van deze grensoverschrijdende corridor tussen India en Nepal, die onlangs werd bekroond voor 'Conservation Excellence'.

Bord bij homestay in Khata Corridor Nepal

Vijf procent van oorspronkelijk verspreidingsgebied

De toename van tijgers in India, Nepal, Bhutan, China en Rusland is een feestje waard, maar we kunnen er niet omheen dat er ook een ander verhaal over tijgers te vertellen is. Niet in alle tijgerlanden gaat het de goede kant op, er is zelfs sprake van een gevaarlijke achteruitgang in Maleisië. Tijgers zijn hoogstwaarschijnlijk al uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam. Hoewel het aantal in het wild levende tijgers wereldwijd naar schatting toeneemt, neemt het aantal plekken waar ze leven alleen maar af; vandaag de dag zijn tijgers beperkt tot minder dan vijf procent van hun historische verspreidingsgebied. Bij het begin van het Maanjaar van de Tijger, moeten we vaststellen dat het hard nodig is om door te gaan met de wereldwijde inspanningen voor het herstel van tijgerpopulaties en alles te doen om ervoor te zorgen dat tijgers een duurzame toekomst hebben.

Tweede Internationale Tijgertop

Van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van tijgerbescherming wordt de tweede Global Tiger Summit op 5 september 2022 in Vladivostok, Rusland. Staatshoofden en ministers van landen waar de tijger voorkomt, zullen samen met andere wereldleiders, intergouvernementele instanties, ngo's en natuurbeschermingsexperts de volgende fase van het mondiale herstelplan voor de tijger bepalen. De tijgertop zal een cruciale rol spelen bij het samenbrengen van de internationale gemeenschap en het opnieuw vormgeven van de toekomst van tijgerbescherming vanuit een kader dat tijgervriendelijk is, waarin de mens centraal staat en dat is ingebed in de mondiale en nationale economische agenda's. Er is ook een kans om de gebiedsafname aan te pakken met een ambitieuze nieuwe doelstelling om gebieden waar de tijger van oorsprong voorkwam weer toe te voegen aan zijn leefgebied.

Nog veel te doen

WWF blijft de belangrijkste activiteiten voor het behoud van tijgers steunen zoals:

  • Het effectieve beheer van beschermde gebieden.
  • Het verstoren van de illegale handel in wilde dieren en planten.
  • Het terugdringen van de vraag naar tijgers en hun onderdelen en producten.
  • Samenwerken met de mensen die in tijgerlandschappen wonen om bossen met elkaar te verbinden. 
  • Conflicten tussen mens en dier verminderen.
  • De herintroductie van tijgers in hun voormalige verspreidingsgebied bevorderen.
  • De grensoverschrijdende inspanningen voor de bescherming van tijgers verder versterken.

Tekst: WWF-Nederland
Foto's: Klein & Hubert, WWF (leadfoto: Siberische tijger); Shutterstock, WWF-NL; Emmanuel Rondeau, WWF-USA