Neushoorn Ganga en haar kalf Peter

Terug van weggeweest: de Indische neushoorn

Stichting IFAW
5-FEB-2022 - Vijfentwintig jaar geleden was de Indische neushoorn in Manas Nationaal Park in India volledig uitgestorven. Nu leven er 54 neushoorns in het park en zijn er in het wild al de eerste kalfjes geboren.

Na jarenlange maatschappelijke onrust en grootschalige stroperij was de neushoorn lokaal uitgestorven. Begin 2000 namen natuurbeschermingsorganisaties International Fund for Animal Welfare (IFAW) en Wildlife Trust of India (WTI) samen met de regering van de Indiase deelstaat Assam het initiatief om de neushoorn opnieuw uit te zetten in Manas Nationaal Park. Het was de eerste keer dat op deze manier werd geprobeerd om een neushoornpopulatie weer op te bouwen.

Net zoals vele andere delen van Noord-India wordt het Kaziranga Nationaal Park tijdens het moessonseizoen van medio juni tot september elk jaar geteisterd door gevaarlijke overstromingen. Al ruim vijftien jaar worden tijdens deze overstromingen verweesde of gewonde neushoornkalveren door het Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation (CWRC) gered en opgevangen. De kalveren krijgen continu zorg, worden gerehabiliteerd en daarna overgebracht naar Manas Nationaal Park om vrijgelaten te worden in het wild. 

Gerehabiliteerd neushoornkalf, klaar om vrijgelaten te worden

Van generatie op generatie 

“IFAW en WTI redden en rehabiliteren neushoorns die daarna worden vrijgelaten in Manas Nationaal Park. Deze neushoorns en hun nakomelingen vormen nu bijna de helft van het totale aantal neushoorns in het park. We zien al meer dan tien jaar dat er tweede- en derdegeneratiekalfjes worden geboren als nakomelingen van de neushoorns die via dit project zijn uitgezet”, zegt Katie Moore, plaatsvervangend Vice President Dierenwelzijn bij IFAW. 

Het CWRC is opgericht door IFAW en WTI en is het enige rehabilitatiecentrum voor wilde dieren in India dat deelneemt aan belangrijke herintroductieprogramma's van wilde dieren. Sinds 2002 zijn er meer dan zevenduizend wilde dieren gered door het team van CWRC en andere eenheden in het veld. 

Uitbreiding beschermd gebied 

Naast het redden, rehabiliteren en vrijlaten van Indische neushoorns werken IFAW en WTI aan uitbreiding van het beschermde gebied rond Manas Nationaal Park.  

“In India is er een netwerk van nationale parken, natuurreservaten, beschermde natuurgebieden en gemeenschapsreservaten. Dit beschermde netwerk is met ruim 772 vierkante kilometer uitgebreid sinds IFAW en WTI de handen ineen hebben geslagen voor het behoud van het Greater Manas-leefgebied in de Indiase deelstaat Assam”, zegt Phillip Kuvawoga, Directeur Behoud van Leefgebieden bij IFAW. “Het gebied kent een rijke biodiversiteit en er leven unieke diersoorten, zoals gouden langoeren, Aziatische olifanten, wilde buffels en Indische neushoorns. Deze dieren staan allemaal op de Rode Lijst van de IUCN. Afgelopen jaar nog hebben wij een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt toen het Raimona Nationaal Park officieel door de Indiase regering als onderdeel van Greater Manas tot beschermd leefgebied werd aangewezen.”

Migratiecorridors voor wilde dieren 

IFAW en WTI richten zich ook op een ander belangrijk aandachtsgebied in India: het verbinden van leefgebieden. Vanwege de toenemende stedelijke ontwikkeling is het van groot belang dat wilde dieren de mogelijkheid hebben om zich veilig te verplaatsen tussen beschermde leefgebieden. Om deze doorgang veilig te stellen hebben IFAW en WTI het Right of Passage: Olifantencorridors-project opgestart. Voor dit project zijn 101 landstroken aangewezen als migratiecorridor van het ene naar het andere gebied voor olifanten en andere dieren. Inmiddels zijn zes corridors veiliggesteld en worden de volgende zes aangelegd. 

“IFAW zet zich in voor een wereld waarin mensen en dieren samen in balans leven. De afgelopen twintig jaar hebben IFAW en WTI in India zich hiervoor samen ingezet en ook de komende jaren gaan wij hiermee verder. Wij laten ons in dit proces leiden door de steeds veranderende behoeften van dieren en mensen. Zij vormen de leidraad van onze samenwerking en onze strategieën”, aldus Moore.

Tekst: Stichting IFAW
Foto's: Bhaskar Choudhury, IFAW/WTI (leadfoto: neushoorn Ganga en haar kalf Peter); Madhumay Malik, IFAW-WTI