Aziatische olifant in Yunnan, China

Wilde olifanten in Zuidoost-Azië en China hebben dringend bescherming nodig

WWF Nederland
12-AUG-2023 - Vandaag is het Wereldolifantendag. Natuurbeschermers en olifantenliefhebbers richten dan de aandacht op olifanten in Azië en Afrika, hun kracht en schoonheid. Maar ook de problemen waarmee zij te maken hebben en de steun die ze kunnen gebruiken om de bedreigingen voor hun voortbestaan te verminderen. Dit jaar zetten wij de schijnwerpers op de wilde olifanten in Azië.

Overal waar Aziatische olifanten in het wild voorkomen, worden zij bedreigd, in Zuidoost-Azië en China wel het meest. Ruwe schattingen spreken van in totaal nog 40.000 tot 50.000 olifanten in heel Azië waarvan zo’n 26.000 in India. Maar verspreid over Cambodja, Zuid-China, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Thailand en Vietnam leven nog slechts ongeveer 8.000 tot 11.000 Aziatische olifanten in het wild. Verlies en versnippering van leefgebied, conflicten tussen mensen en olifanten, stroperij om de ivoren slagtanden en de huid en isolatie van kleine populaties hebben geleid tot een sterke afname in de hele regio.

Asian Elephant Alliance

Dit jaar grijpt WWF Wereldolifantendag aan om een nieuwe strategie te lanceren voor de Aziatische olifanten in met name Zuidoost-Azië en China. In de strategie staan partnerschap en collectieve actie centraal. Dat moet vorm krijgen als de Asian Elephant Alliance (AEA) waarin met overheden, de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en burgers wordt samengewerkt. Met als bedoeling dat de populaties wilde olifanten in Azië niet verder afnemen door bovengenoemde bedreigingen.

Toepassen van succesvolle modellen

Het doel van het regionale initiatief is om samen te werken aan het toepassen van succesvolle natuurbeschermingsmodellen die, proefondervindelijk bewezen, zowel olifanten als mensen ten goede komen. Een voorbeeld hiervan is de levende landschappenbenadering die is getest in Sabah, Maleisië. Daar werkt een particulier landbouwbedrijf samen met WWF en de lokale overheid om te zorgen voor de verbinding van leefgebieden en voldoende voedselbronnen voor de inheemse Borneose olifanten. Dit betekent minder verlies van oogsten voor de lokale gemeenschappen en het bedrijf, en een verbeterde leefomgeving voor olifanten en andere wilde dieren.

Tekst: WWF
Foto: Xuan Zheng (leadfoto: Aziatische olifant in Yunnan, China)