Groepsfoto van de rangers en gemeenschapsleden samen met IFAW medewerkers.

Rangers in actie om mens-dierconflicten in China te verminderen

Stichting IFAW
28-MEI-2022 - Tien vooraanstaande rangers en gemeenschapsleden zijn geëerd door IFAW en de Bosbeheer- en Grasland-administratie van Jinghong voor hun bijdrage aan het bevorderen van het samenleven van mensen en olifanten in China. Yunnan, dat grenst aan Myanmar, Laos en Vietnam, is het laatste overgebleven leefgebied van een populatie van ongeveer driehonderd wilde Aziatische olifanten in China.

De laatste jaren hebben olifanten zich geleidelijk uitgebreid naar gebieden waar decennialang geen Aziatische olifant meer voorkwam. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal conflicten tussen mensen en olifanten.

De meeste van de ongeveer driehonderd overgebleven wilde Aziatische olifanten in China zien Xishuangbanna in het zuiden van de provincie Yunnan als hun thuis. Jinghong, de hoofdstad van Xishuangbanna, verbindt de vijf deelreservaten van het Xishuangbanna Nationaal Natuurreservaat. Omdat de olifanten buiten de reservaten zijn gaan zwerven, komen ze vaker in aanraking met de lokale bevolking. In 2021 hebben IFAW en de Bosbeheer- en Grasland-administratie van Jinghong daarom gezamenlijk het initiatief genomen voor een netwerk van lokale rangers om de veiligheid van zowel mensen als olifanten te verbeteren. 

IFAW heeft Jinghong ondersteund met apparatuur en andere benodigdheden voor het monitoren van de olifanten en hoe zij zich verplaatsen. Ook zijn dertig lokale rangers opgeleid om de dorpsbewoners te trainen in het beperken en voorkomen van mens-olifantconflicten en om regelmatig te patrouilleren. IFAW vierde deze mijlpaal samen met lokale overheidspartners in Jinghong, Xishuangbanna Dai Autonome Prefectuur van de provincie Yunnan. De tien rangers en gemeenschapsleden hebben hiermee erkenning gekregen voor hun harde werk, dat niet alleen het aantal mens-olifantconflicten direct heeft verminderd, maar ook de veiligheid van de olifanten heeft verbeterd en mensen meer bewust heeft gemaakt van de Aziatische olifant en het behoud van hun habitats.

Eén van de geëerde gemeenschapsleden is Jinfu Peng uit de Dadugang Township, Jinghong. Hij werd erkend als een gemotiveerde dorpsleider die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen van het samenleven van mens en olifant. "Hij heeft deelgenomen aan meer dan 60 veiligheidsevenementen voor Aziatische olifanten, heeft meer dan 2.000 dorpelingen geëvacueerd toen Aziatische olifanten onverwacht naderden, heeft zes noodsituaties tussen mens en olifant opgelost en heeft meer dan 40 openbare evenementen georganiseerd om de dorpelingen zeer gedetailleerde informatie over voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te verstrekken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van hem en andere bosbouwmedewerkers en monitors van Aziatische olifanten zijn er in 2021 geen slachtoffers gevallen in Dadugang," aldus Dafan Cao, programmamedewerker bij IFAW.

Cunzhuang Dai, een ander gemeenschapslid, zei: "Ik woon al mijn hele leven in Yunnan, ik ben opgegroeid met de bedreigde Aziatische olifant om ons heen. Ik ben blij dat ik van het IFAW-programma heb geleerd om te werken aan een betere relatie tussen mijn dorpsgenoten en de olifanten."

In maart 2022, hadden de 30 rangers 170 intensieve trainingen gegeven aan bijna 5.000 dorpelingen uit meer dan 70 dorpen in Jinghong. IFAW verspreidde ook 20.000 exemplaren van een preventiefolder om de dorpelingen te informeren over belangrijke veiligheidsmaatregelen met betrekking tot olifanten.

"Het ontwikkelen van een harmonieuze relatie tussen mens en olifant vereist een voortdurende samenwerking en communicatie tussen medewerkers en de plaatselijke bevolking. We zullen lokaal steun blijven verlenen om ervoor te zorgen dat het de goede kant op gaat," aldus Cao.

Tekst en foto: International Fund for Animal Welfare (IFAW)