Blauwvleugelsprinkhaan, Saxifraga

Natuurjournaal 20 augustus 2023

Nature Today
20-AUG-2023 - Flitsende blauwvleugelsprinkhanen en watersnip trekt door Nederland.

Wanneer je hem ziet zitten, zou je niet kunnen raden dat deze sprinkhaan knalblauwe vleugels en poten heeft. Als je hem al ziet zitten, want de blauwvleugelsprinkhaan is een meester in de camouflage. Het lijkt wel of hij uit zandkorrels bestaat. Deze sprinkhaan is dan ook alleen te vinden in droge, open gebieden zonder veel begroeiing. In Nederland zijn dat de duinen, zandverstuivingen en heidegebieden en droge kalkgronden. Als je daar loopt, kunnen ze voor je uit wegspringen en dan zie je de blauwe vleugels flitsen.

Watersnippen zijn schuwe vogels

De watersnip is in Nederland een schaarse broedvogel geworden, maar doortrekkende watersnippen komen hier wel langs. Een deel daarvan blijft overwinteren, maar de meeste trekken verder naar het zuidwesten. Tijdens de najaarstrek van half augustus tot half oktober, zijn de grootste aantallen in Nederland. Ze houden van plekken met ondiep water en modderige oevers met veel begroeiing waar ze zich kunnen verstoppen. Ze zijn erg schuw, meestal zie je ze pas wanneer ze wegvliegen. 

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: Jaap Bouwman, Saxifraga; Jaap Schelvis, Saxifraga