Zwarte els in bron

Webinars 'Natuur in de Provincies' nu terug te kijken

SoortenNL
6-OKT-2023 - In september organiseerden SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds voor circa 600 deelnemers vier webinars met het thema 'Natuur in de Provincies'. Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid in Nederland zijn provincies belangrijker dan ooit voor natuur en landschap. De webinars, die per provincie ingaan op de huidige stand van zaken van onze natuur, zijn nu integraal terug te kijken.

Opbouw

De webinars zijn bedoeld als een algemene introductie voor statenleden en ambtenaren van provincies, waterschappen en gemeenten, maar ze kunnen natuurlijk door iedereen gevolgd worden. Ze hebben een generiek deel en een specifiek deel, een quiz en er was gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De webinars zijn gebaseerd op het Living Planet Report dat wordt opgesteld door het Wereld Natuur Fonds, de soortenorganisaties en Naturalis, op basis van gegevens en trends van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Natuurdata

Het Living Planet report – en veel andere rapporten, evaluaties en onderzoek – is gebaseerd op data afkomstig uit meetprogramma’s zoals het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en/of verspreidingsdata zoals die beschikbaar gesteld worden in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Die informatie is allemaal publiek beschikbaar op het Compendium voor de Leefomgeving. In het webinar natuurdata hebben we onlangs laten zien hoe deze data tot stand komen en welke betekenis je eraan toe kunt kennen (en welke niet).

In de webinars gaan we met de quiz en in sommige vragen na afloop wat verder in op onduidelijkheden bij duiding van data. Daarbij is dit achtergrondartikel van belang: Misverstanden over verspreidingstrends en aantalstrends, methodieken en kwaliteitsoordelen.

Vervolg

We weten in Nederland heel veel van onze natuur en de grote lijnen hebben we daarom scherp in beeld. Maar we weten niet alles en omdat de druk op de ruimte in ons land groot is, is de informatiebehoefte in sommige gevallen heel specifiek. Dus behalve een algemene introductie is het webinar ook een uitnodiging om – samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek en anderen – verder te verkennen wat er aan informatie nodig is om het beleid van de provincies en uitvoering ervan verder aan te scherpen en beter in te richten.

Meer informatie

Tekst en films: SoortenNL
Leadfoto: Arthur de Bruin, Blik Onder Water: zwarte els in bron