Green yewel bug.

Onderzoeks- en monitoringsrichtlijnen voor beschermde gebieden in de Nederlandse Cariben

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
18-NOV-2023 - De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft samen met lokale natuurbeheerorganisaties op de zes Nederlands-Caribische eilanden onlangs 'Guidelines for the Design and Conduct of Research and Monitoring Projects within the Dutch Caribbean Protected Areas' gepubliceerd.

Deze richtlijnen zijn bedoeld om lokale capaciteitsopbouw, ethische praktijken, wetenschapscommunicatie en gericht onderzoek naar de meest urgente kwesties voor het beheer van beschermde gebieden aan te moedigen. Dit advies wordt gegeven ter ondersteuning van een betere samenwerking en communicatie tussen (bezoekende) onderzoekers, studenten en de lokale natuur (beheer)organisaties in hun gezamenlijke doel om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied te beschermen.

De Nederlandse Cariben, een toevluchtsoord voor diverse flora en fauna, wordt geconfronteerd met uitdagingen van lokale, regionale en mondiale bedreigingen. Het belang van het behoud van deze natuurlijke hulpbronnen en de essentiële rol van onderzoek en monitoring hierin wordt erkend, en daarom ontwikkelde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en haar netwerkpartners: Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI Curaçao, Saba Conservation Foundation (SCF), Nature Foundation St. Maarten (NFSXM), St. Eustatius National Parks (STENAPA),  richtlijnen voor onderzoeks- en monitoringsinitiatieven. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de kloof tussen buitenlandse onderzoeksinstellingen, financiers en lokale organisaties te overbruggen en effectieve instandhoudingspraktijken te bevorderen en onderzoekers aan te moedigen rekening te houden met de lokale context en behoeften. 

Saba

Stappenplan

De richtlijnen zijn als een routekaart voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten in Caribisch Nederland. Deze richtlijnen hebben een paar doelen. Allereerst om onderzoek en monitoring in de regio te ondersteunen door een bron te creëren waar alle aanbevelingen en wensen van de natuurbeschermingsorganisaties te vinden zijn. Ten tweede, het bevorderen van lokale capaciteitsopbouw, zoals de opleiding van lokaal personeel, en het voortbouwen op sociale en technische infrastructuur. Ten derde, het aanmoedigen van ethische praktijken bij het uitvoeren van onderzoek rekening houdend met de lokale context. Ten slotte het bevorderen van het delen van informatie en resultaten van onderzoeksprojecten en het verbeteren van de wetenschapscommunicatie en het bereiken van een diverse groep belanghebbenden, zoals andere leden van de wetenschappelijke gemeenschap, lokale natuurbeschermingsorganisaties, beleidsmakers en de bewoners van de eilanden. Op deze manier kan iedereen die geïnteresseerd is leren en gebruik maken van het waardevolle werk dat wordt gedaan om de unieke planten en dieren van de Nederlandse Cariben te beschermen.

Samenwerken

Inzicht in de toestand van de natuur door middel van onderzoek en monitoring is cruciaal voor efficiënt en effectief beheer en bescherming. Medewerkers van natuurbeschermingsorganisaties (biologen en rangers) en (burger)wetenschappers van over de hele wereld bieden een onschatbare ondersteuning bij het vergaren van kennis over deze complexe en kwetsbare ecosystemen. Samenwerking en communicatie tussen alle betrokken stakeholders is van het grootste belang in het gezamenlijke doel om de natuur in het Nederlands Caribisch gebied te beschermen voor het welzijn van toekomstige generaties.

DCNA

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)ondersteunt (wetenschaps) communicatie en outreach in de Nederlandse Caribische regio door natuurgerelateerde wetenschappelijke informatie breder beschikbaar te maken via onder meer de Dutch Caribbean Biodiversity Database, DCNA's nieuwsplatform BioNews en de pers. Dit artikel bevat de resultaten van verschillende (wetenschappelijke) projecten, maar de projecten zelf zijn geen DCNA-projecten. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. DCNA is niet aansprakelijk voor de inhoud en de indirecte gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van dit artikel. 

Meer informatie

  • Hier vindt u de volledige richtlijnen voor onderzoek en monitoring.

Tekst: DCNA
Foto's: Diego Marquez (leadfoto); Kai Wulf