spotvogel

Verdiepingscursus broedvogels, is dat iets voor jou?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
23-FEB-2024 - Hoe klinkt het geluid van een grauwe vliegenvanger? Wat is het perfecte habitat van een zwarte roodstaart? Wat is het territoriale gedrag van een slobeend? Speciaal voor vogelaars die hier meer over willen leren heeft Sovon de online Verdiepingscursus broedvogels gemaakt.

Al jaren verzorgt Sovon een online Water- en wintervogelcursus, maar vanaf 15 maart staat er iets nieuws op het programma van de Sovonacademie: de Verdiepingscursus broedvogels. Tijdens deze cursus leer je alles over de herkenning, gedrag, ecologie en leefomgeving van de Nederlandse broedvogels.

Opzet van de cursus

De cursus start met de vraag: welke soorten broedvogels kan ik in dit biotoop verwachten? Vervolgens geven de docenten in videoclips uitleg over de herkenning, de fenologie en het broedgedrag van al deze soorten. Door middel van duidelijke foto’s en tekeningen, geluidsopnames, verspreidingskaarten en grafieken krijg je alle relevante informatie die een veldvogelaar wil weten over de Nederlandse broedvogels. Aanvullende video’s helpen je om het gedrag te herkennen en met meerkeuzevragen test je of je de kennis goed hebt verwerkt. Tussendoor kun je vragen stellen aan de cursusdocenten. Vanaf 15 maart zullen de modules 'Boerenland' en 'Stad & dorp' online staan. De andere zes modules komen in de loop van 2024 en begin 2025 beschikbaar. Cursisten kunnen alle modules en lessen op eigen houtje en in eigen tempo volgen. Je krijgt vanaf je aanmelding twee jaar lang toegang tot de cursus. Hieronder is een fragment van de slobeend uit de les 'Grasland' te zien. 

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Alvast een voorproefje uit de Verdiepingscursus broedvogels (Bron: SOVON)

Sovonacademie

De cursus is onderdeel van de Sovonacademie, het opleidingsprogramma van Sovon voor waarnemers. De cursus is geschikt voor vogelaars die regelmatig naar buiten gaan en hun kennis willen verdiepen, bijvoorbeeld omdat je meedoet of wilt starten met de tellingen voor de telprojecten BMP, MUS en MAS. Ook voor weidevogelbeschermers, stadsecologen en ieder ander die wil weten welke broedvogels er in verschillende leefgebieden voorkomen, is deze cursus zeer geschikt.

Meer informatie 

  • Alle informatie over de Verdiepingscursus broedvogels is te vinden op de website van Sovon. Tot uiterlijk 15 maart kun je je aanmelden.
  • Heb je nog vragen over de cursus? Stel deze dan door te mailen naar cursus@sovon.nl.
  • Bij de Sovonacademie vind je ook webinars over vogelherkenning, kennispraatjes en quizzen.

Tekst en beeld: Sovon Vogelonderzoek Nederland