Doe de Dommel

Een brief van de Dommel: samen vergroenen?

Provincie Noord-Brabant
14-MRT-2024 - In het voorjaar van 2023 kregen inwoners van Bennekel in Eindhoven en het Gegraaf in Valkenswaard een brief. Een brief van rivier de Dommel met een belangrijke oproep: laten we samen vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit én voor de buurt, want: "Zonder Dommel, geen drinkwater, geen natuur, geen biodiversiteit, geen ijsvogel of kikkervis."

De actie is een samenwerking van Earthwatch Europe, IVN, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant. Ruim tachtig bewoners gingen samen aan de slag met het vergroenen van hun buurten en tuinen in de buurt van de Dommel. Zo werd de natuur van de Dommel verbonden met de wijken, dat is goed voor vogels, insecten en amfibieën. Bekijk de video Doe de Dommel.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Doe de Dommel (Bron: IVN Natuureducatie)

Groene wandelroute door de wijk

Door de wijk Bennekel is een speciale wandelroute ontworpen die naar de Dommel leidt. Op en rond de wandelroute kreeg de natuur steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Zo plantten buurtbewoners samen met de werkgroep Groen Bennekel ruim tweehonderd inheemse planten en struiken aan langs deze route, zodat er een prettige leefomgeving ontstond voor vogels en vlinders. Ook hebben inwoners tegels gewipt, nestkasten voor vleermuizen en vogels opgehangen en talloze regenpijpen afgekoppeld.

Natuurbewustzijn vergroten

Met behulp van Earthwatch deden buurtbewoners een vogeltelling in de wijk en in de buurt van de Dommel. Beide leefgebieden werden met elkaar vergeleken. Zo werd duidelijk welke vogels wel bij de Dommel voorkomen en niet in de wijk. Het doel is om mensen bewuster te maken van biodiversiteit en klimaatverandering, ze handelingsperspectief te geven en de impact van vergroening te meten.

Vervolg Doe de Dommel project

Zowel in Eindhoven als in Valkenswaard zijn inwoners nog volop bezig met het vergroenen van hun omgeving. Afgelopen maand organiseerde de buurt in Bennekel een actie om andere inwoners te inspireren de tegels uit hun tuin te halen en te vervangen voor groen.

Doe de Dommel: buurten vergroenen

Bewoners, gemeenten en scholen vergroenen samen hun buurten langs de Dommel. Door de aanleg van poeltjes of door het planten van groen in tuinen en publieke delen van de wijk, verbinden we de natuur van de Dommel met de wijken. Dat is goed voor de ecologie van de Dommel en voor de buurt. Met buurtwetenschap meten we daarna wat de vergroeningsacties opleveren.

Tekst: Provincie Noord-Brabant
Beeld: Provincie Noord-Brabant; IVN Natuureducatie