‘Ik broed!’ Eén bord voor alle strandbroeders

Vogelbescherming Nederland
2-APR-2024 - Vanaf dit voorjaar komen bij een aantal stranden van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op de Waddeneilanden dezelfde borden te staan. Daar staat een heldere boodschap op: help de strandbroeders! Hiermee worden handen ineengeslagen om kwetsbare vogels beter te beschermen tijdens het broedseizoen. Vogels die op en rond het strand broeden, hebben rust nodig.

Beginnen op de boot

“Deze nieuwe, uniforme boodschap begint al op de veerboot”, vertelt projectleider Karin Blanksma van Vogelbescherming Nederland. “Eigenlijk begint het zelfs al daarvóór, want via de landelijke en regionale media willen we mensen ook al wijzen op het belang van rust voor strandbroeders. Als mensen op alle eilanden en ook daarbuiten steeds dezelfde herkenbare boodschap zien, hopen we dat dit beter beklijft”, aldus Blanksma.

Simpel touwtje

Het blijft niet bij informeren alleen. Waar daadwerkelijk vogels (kunnen) broeden, worden gebieden ook door middel van een simpel touwtje weggehouden bij de nesten. Onder andere op Texel is daar al enige jaren goede ervaring mee, vertelt boswachter Jeroen van de Werff van Staatsbosbeheer. “We werken al sinds 2017 met zo’n simpel touwtje, onder andere in De Slufter en ook rond een stuk van acht hectare bij de vuurtoren. Aan de begroeiing kunnen we duidelijk zien dat mensen zich keurig laten leiden door zo’n touwtje. Aan de ene kant is de begroeiing vertrapt en aan de andere kant staat de zeekraal nog fier overeind. Het werkt dus. Ook waar we nesten van dwergstern en bontbekplevier hebben beschermd met zo’n touwtje, blijkt dat goed te werken”, aldus Van de Werff. “Met nu dus ook die uniforme borden erbij, wordt de boodschap alleen maar duidelijker.”

Met een touwtje worden op sommige plekken stukken strand afgezet

Te vaak verstoord

Strandplevieren, dwergsterns en andere strandbroeders moeten hun broedgebied in het voorjaar en zomer delen met veel recreanten en hun honden. Verstoring door mensen zorgt dat vogels hun eieren of kuikens voor kortere of langere tijd alleen laten. Dat maakt ze kwetsbaar voor bijvoorbeeld meeuwen die in een ei of een kuiken een makkelijk hapje zien. Ook kunnen vogels hun nesten met eieren definitief verlaten bij te veel verstoring. Zonder uitzondering hebben de strandbroeders het zwaar in ons land. Sommige soorten nemen drastisch af in aantallen. De borden zijn dan ook bedoeld om ze beter te beschermen in het broedseizoen. Dat loopt officieel van 15 maart tot en met 15 augustus.

Nederlands, Duits en Engels

Onder een helder, geel schild met daarop een plevier, op een verder blauw bord, staat in het Nederlands, maar ook in het Duits en Engels de tekst:

Help de Strandbroeders Welkom op het strand. Dit is nu de kraamkamer van strandbroeders. Help deze wadvogels het broedseizoen door. Houd afstand en ga niet naar de nesten. Zo geniet je van de natuur zonder vogels te verstoren. Dank je wel.

In duidelijke pictogrammen staat daaronder het verzoek om honden aan de lijn te houden en 50 meter afstand te houden tot vogels en nesten. Waar nodig wordt ook vermeld dat de toegang tot een broedgebied verboden is, soms ook afgezet met touwen.

Ervaring opdoen

Het komende broedseizoen is het eerste waarin ervaring wordt opgedaan met deze nieuwe, uniforme borden. Het kan overigens goed zijn dat de borden volgend jaar op andere plekken opduiken. Dat kan zijn door de opgedane ervaring, maar ook door het verplaatsen van de vogels. Strandbroeders zijn bij uitstek mobiel en kunnen van het ene op het andere jaar ineens op heel andere plekken een nest proberen te maken.

Samenwerking

Het is de eerste keer dat terreinbeheerders Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de handen ineenslaan voor het plaatsen van uniforme borden. Dat maakt het tot een breed gedragen initiatief met ondersteuning van de provincie Fryslân en Vogelbescherming Nederland. Het project is mogelijk gemaakt met financiering van het programma Wij&Wadvogels en het LIFE IP All4Biodiversity programma binnen de provincie Fryslân.

Tekst en foto's: Vogelbescherming Nederland