Huilende heide - primair

Presentaties Landelijke Vlinderdag nu online

De Vlinderstichting
4-APR-2024 - Op 2 maart kwamen zevenhonderd liefhebbers van vlinders en libellen bijeen in theater de Junushoff in Wageningen. Tijdens de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gegevens en ideeën uit te wisselen en plannen te maken. Ook waren er presentaties over de toekomst van vlinders en libellen. Nu zijn deze online beschikbaar voor wie er niet bij kon zijn.

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting, opent de Landelijke Vlinderdag 2024Na een prachtige korte openingsfilm van Annette van Berkel en het welkomstwoord van directeur Titia Wolterbeek startte Anthonie Stip met een presentatie over het thema van de dag: ‘Toekomst voor Natuur’.

Wat moet er gebeuren om onze natuur, onze biodiversiteit en onze vlinders en libellen te behouden en, beter nog, te laten herstellen? We zijn namelijk al erg veel kwijtgeraakt. Over dat laatste ging de bijdrage van Marc Argeloo, over het gat in het natuurgeheugen, over shifting baselines.

Iedere generatie heeft haar eigen beeld van de natuur en de soorten die erin thuishoren. Dat wat jij als kind zag is ‘de waarheid’. We weten soms maar weinig van hoe het in de generaties daarvoor was. Over ditzelfde thema ging de film van Rik van der Linden, 'Het vergeten verleden van Nederland', die de weg die hij als kind aflegde weer opnieuw langsging, maar dan met een ecologische bril.

Het was druk in de pauzes, zowel in de wandelgangen als bij de standsNa de pauze vertoonde Amber van Amsterdam een filmpje over de Vlindervlucht door Nederland. Omdat De Vlinderstichting in 2023 vijftig jaar bestond, zijn we iedere maand in een andere provincie geweest om daar vlinders en libellen, maar vooral vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Chris van Swaay vervolgde het programma over de invloed van weer en klimaat op dagvlinders en Roy van Grunsven nam ons mee naar de relatie tussen libellen en waterkwaliteit.

In de lange middagpauze werd de uitgebreide wandelgang intensief gebruikt en ook kon men de tientallen stands van De Vlinderstichting en andere natuurorganisaties bezoeken voor meer informatie of een ‘goed gesprek’.

Als je mensen vraagt wat een vlindertuin is, zullen ze al gauw allerlei nectarplanten noemen, waaronder de vlinderstruik. En zeker, vlinders hebben nectar nodig om te kunnen vliegen en zich voort te planten, maar zonder de waardplanten waarop de rupsen zijn gespecialiseerd lukt dat laatste natuurlijk niet. In de 'De rupsentuin', een schitterende film van Annette van Berkel, wordt dit uitgebreid in beeld gebracht.

Veel soorten van de heide zijn sterk achteruitgegaan, zoals deze heivlinderOok de twee Vlaamse gasten, An de Schrijver en Stephanie Schelfhout, hadden het over tuinen, maar hun verhaal ging vooral over graslanden en hoe die biodiverser kunnen worden. In natuurgebieden en daarbuiten, maar ook in je tuin. Dit deel werd afgesloten met een presentatie over nachtvlinders door Rik Wever en door Cato van Houten die een verhaal had met de wat mysterieuze titel ‘Zoek de snor’. Hier hoort u binnenkort zeker meer over.

Het laatste deel begon met ‘Huilende heide en blije bossen’. Onlangs was al volop in het nieuws dat het niet goed gaat met de dagvlinders in ons land en dat er sprake is van een halvering sinds 1990. Hierover ging de presentatie van Kars Veling, waarbij de achteruitgang uitgebreid werd belicht, maar waar ook de positieve ontwikkeling van de bosvlinders aan de orde kwam.

Aansluitend hierop een presentatie over het handelingsperspectief in de vorm van het Vlinderstichting Beschermingsfonds. Albert Vliegenthart legde uit dat met behulp van dit fonds De Vlinderstichting actief aan de gang gaat voor vlinders en libellen die dat het hardste nodig hebben en waarvoor geen andere fondsen beschikbaar zijn. Helaas is dat Beschermingsfonds bitterhard nodig!

Meer informatie

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Joost Uittenboogaard; Kars Veling