Gratis proefles: hoe kun jij impact maken voor de natuur?

SoortenNL
25-APR-2024 - Het is een van de meest gestelde vragen aan natuurbeschermers: 'Dat het slecht gaat met de natuur weten we nu wel, maar wat moeten we doen om het beter te laten gaan?' Het antwoord is veelzijdig. Het goede nieuws is dat er zoveel verkeerd gaat dat je je ook op heel veel manieren in kan zetten om het tij te keren. In een gratis proefles op de soortenacademie geven we een paar suggesties.

Het gaat nog altijd niet goed met de Nederlandse natuur

Sinds 1850 zijn we bij benadering 85 procent van de biodiversiteit kwijtgeraakt. Bij een aantal groepen hebben we de daling tot stilstand gebracht en er zijn incidentele successen, maar het is nog niet gelukt om de grote trends te keren en de natuurkwaliteit te herstellen.

Problemen zijn bekend, maar waar liggen oplossingen?

Met stromend water gaan een aantal dingen al veel beter dan vroeger. Maar: beter betekent nog niet goed; het betekent alleen minder erg. En op het land gaat het nog altijd verder achteruit. Nadat eerst de zeldzame en de kwetsbare soorten zijn verdwenen, zien we nu ook schrikbarende achteruitgang in hele algemene planten en dieren zoals hazen, konijnen, spreeuwen, eiken, egels, argusvlinders en akkerkruiden. Dit probleem wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan data of kennislacunes. We weten in grote lijnen wat er moet gebeuren. Maar we weten nog te weinig over hoe we dat gedaan krijgen. We hebben de problemen heel goed in beeld, maar we weten te weinig over oplossingen.

Bijeenkomst Kennisspecial voor jongeren

Gratis les over wat jij zelf kunt doen voor de natuur

Het is duidelijk dat er echt op systeemniveau keuzes gemaakt moeten worden, maar ook op individueel vlak kun jij het verschil maken. In een gratis online les ‘Hoe kun jij impact maken voor de natuur?’ van de Soortenacademie zetten we uiteen wat je allemaal zou kunnen doen. Dat is ontzettend veel. De gedachte hierbij is dat niet iedereen alles hoeft te doen, maar dat iedereen zelf kan kijken wat past. Het zijn geen leefregels, maar tips, suggesties en mogelijkheden voor verdere verdieping.

Meer informatie

We hopen dat we jullie met deze les op weg kunnen helpen en zijn benieuwd naar de feedback. Want ook wij kunnen vast en zeker dingen anders en beter doen.

Tekst: Sander Turnhout, SoortenNL
Foto’s: SoortenNL; Ineke Radstaat