Falco subbuteo. Boomvalk

Natuurjournaal 10 juni 2024

Nature Today
10-JUN-2024 - Boomvalken op geleende nesten en pluizige donsvlinders.

De boomvalk is een vrij kleine en slanke roofvogel, ongeveer zo groot als een tortelduif. Het is een razendsnelle vlieger die zijn prooien in de lucht vangt. Het vrouwtje begint nu pas met broeden, als laatste van alle roofvogels. Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar gebruiken nesten van andere vogels, zoals kraaien, buizerds, eksters of blauwe reigers. Het vrouwtje broedt op twee tot vier eieren. Het mannetje jaagt en brengt prooien voor haar mee. Hij vangt vooral zangvogels en libellen, maar ook kevers, langpootmuggen, vliegen, vliegende mieren en dag- en nachtvlinders verdwijnen in boomvalkenmagen. Het duurt ongeveer vier weken tot de jongen uit de eieren kruipen. Binnen vier tot zes weken zijn ze even bedreven in het vliegen als hun ouders. Dat moet ook wel, want ze trekken in het late najaar richting Afrika.

Donsvlinders hebben een pluizig uiterlijk

Donsvlinders komen begin juni tevoorschijn uit hun pop en vliegen tot in september. Hun naam is niet voor niets gekozen, de vlinders hebben een pluizig uiterlijk en zijn bijna helemaal spierwit. Net een toefje dons. Als ze zich bedreigd voelen laten ze hun opvallend gele achterlijf zien dat in rust onder de vleugels verborgen zit. Donsvlinders vliegen alleen ’s nachts en vertrouwen op hun reukorgaan om elkaar te vinden. Ruiken doen nachtvlinders met hun antennen. Om zoveel mogelijk geurmoleculen op te vangen zijn de antennen van het donsvlindermannetje sterk geveerd. Zo kan hij op grote afstanden ruiken waar zijn soortgenoten zitten. 

Tekst: Ineke Radstaat, Nature Today
Foto's: Mark Zekhuis & Ab H. Baas, Saxifraga