Kleine karekiet

Natuurjournaal 22 juni 2024

Nature Today
22-JUN-2024 - Karekieten, koekoeksjongen en kevers.
De kleine karekiet is erg druk met het voeren van haar jongen. De vogels hebben een kunstig nest geweven tussen de rietstengels, in grote rietmoerassen broeden ze soms in kolonies. Toch zijn het niet altijd alleen kleine karekieten die in de kolonie verblijven, want de koekoek maakt ook graag gebruik van het nest van de kleine karekiet. Het koekoeksjong is reusachtig vergeleken met zijn pleegouders, toch blijven ze hem voeren tot hij uitvliegt. De kleine karekiet is niet erg kieskeurig in zijn voedsel en eet allerlei verschillende insecten. Qua uiterlijk omschrijven vogelaars de kleine karekiet als een KBV'tje: een klein bruin vogeltje. Op het eerste gezicht lijken ze allemaal op elkaar. Als je ze wat beter bekijkt, is de term 'vijftig tinten bruin' zeker op zijn plaats. In het riet wemelt het van de KBV-tjes. Niet alleen de kleine karekiet, maar ook de rietgors, de rietzanger en de Cetti’s zanger bijvoorbeeld. Voor de meeste geldt dat je ze veel vaker hoort dan ziet, goed luisteren dus als je langs rietkragen wandelt!   
 
Rietkevers leven vaak in groepjes bij elkaar
 
Behalve vogels is het rietlandschap ook rijk aan insecten. Rietkevers komen overal ter wereld voor, ze ontbreken alleen in de poolgebieden. In Europa zijn er zo'n 25 verschillende soorten en ze leven allemaal bij het water. De kevers leven uitsluitend op het land, het zijn de larven die water nodig hebben. Zij leven namelijk onder het wateroppervlak. Er zijn meer insecten die dat doen, maar toch zijn rietkevers een uitzonderlijke groep. De larven hebben namelijk zelf geen ademhalingsstelsel, maar ze halen hun zuurstof uit de cellen van de waterplanten waarop ze leven. Ze hechten zich vast aan de buisjes in de vaatstelsels van de planten. Ook wanneer ze zich verpoppen tot volwassen kever, zit de pop vast aan een plantenstengel en wordt zo van zuurstof voorzien. Rietkevers hebben meestal een groene tot gouden, metaalachtige glans en leven vaak in groepjes bij elkaar. Verschillende soorten rietkevers zijn gebonden aan één bepaalde plant en zijn daar dan ook naar genoemd: waterleliekever, pijlkruidkever, egelskopkever en zwanebloemkever bijvoorbeeld.
 
Tekst: Ineke Radstaat, Nature Today
Foto's: Luuk Vermeer, Saxifraga; B Kimmel, Wikimedia Commons