Bermbeheerder - Primair

Akkerbouwers Bovenstebeste Bermbeheerders 2024

De Vlinderstichting
11-JUL-2024 - Joke en Jurtko Boerma zijn gekozen tot Bovenstebeste Bermbeheerder 2024. De prijs is onlangs uitgereikt op hun boerderij in Rottum (Groningen). De bloemrijke en ecologisch beheerde berm is goed voor biodiversiteit, maar is ook goed voor het bedrijf.

Liesbeth van Agt en Amber van Amsterdam van De Vlinderstichting waren vanuit Wageningen naar het hoge noorden gereisd om de oorkonde te overhandigen aan Joke en Jurtko. Zij waren verguld met deze prijs. Joke: “Wij zijn geen biologische boeren, maar we proberen het wel zo goed mogelijk te doen. We spuiten bijvoorbeeld alleen als dat echt noodzakelijk is. Het is fijn om te kunnen laten zien dat je op een gangbaar akkerbouwbedrijf zulke mooie stappen kunt zetten."

Paarse morgenster met terrasjeskommazweefvlieg

Het verwerken van organische reststromen is een belangrijk thema in hun bedrijfsvoering. Een andere pijler is de ‘natuurlijke barrières’: hoe kan je bermen en akkerranden zo goed mogelijk benutten, waardoor jouw bedrijf, maar ook ander leven daar voordeel van heeft? Deze insteek heeft de prachtig bloeiende berm opgeleverd die aanleiding was om hen te nomineren. Een nominatie die door zeshonderd van de ruimtweeduizend deelnemers aan de verkiezingen werd gehonoreerd met de titel Bovenstebeste Bermbeheerder 2024.

Bovenstebeste bermbeheerder

Zes jaar geleden, toen er op sociale media veel werd gemopperd over te veel en te vroeg maaien, kwam het idee van een donateur. Kon De Vlinderstichting een verkiezing houden van de mooiste berm, om te laten zien dat het op veel plekken wel goed gaat en dat er veel beheerders al ‘goed’ bezig zijn? Dit was een mooie aanleiding om beheerders in het zonnetje te zetten, die hun bermen beheren op een manier die goed is voor de biodiversiteit in het algemeen en insecten in het bijzonder. Daarvoor werd de eretitel 'Bovenstebeste Bermbeheerder' in het leven geroepen. De eerste die deze titel kreeg was André van Kleinwee, die al jaren in de gemeenten Gouda en Zoetermeer biologisch bermbeheer uitvoerde. Twee jaar geleden viel de eer te beurt aan Jaap Mekel, met zijn zelfontwikkelde ‘mekelogisch’ maaibeheer. Dit jaar waren het Joke en Jurtko die de ingelijste oorkonde in ontvangst mochten nemen.

De Bovenstebeste Bermbeheerders van 2024 Joke en Jurtko Boerma (links)

Kleurkeur voor goed beheer van bermen en groenstroken

Mooi bloemrijk grasland met onder andere ratelaarBermen en groenstroken zijn van levensbelang voor insecten. De Vlinderstichting heeft daarom, samen met Groenkeur, een keurmerk ontwikkeld voor goed (maai)beheer: Kleurkeur. Dit keurmerk is gericht op goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Ze zijn hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten. Bloeiende bloemen bieden namelijk voedsel aan vlinders, rupsen, bijen en andere insecten. Ze kunnen er overwinteren en vogels kunnen leven van de aanwezige insecten en kleine zoogdieren. Kleurkeur is bedoeld voor aannemers en groenbedrijven die bij het beheer rekening houden met vlinders, bijen en andere biodiversiteit. Ook gemeenten die zelf hun groenbeheer uitvoeren, kunnen in aanmerking komen voor dit keurmerk.

Tekst: Liesbeth van Agt en Amber van Amsterdam, De Vlinderstichting
Foto’s : Hilde van Heuveln