Geluidskaarten van Atlas Leefomgeving nu voor iedereen beschikbaar

Atlas Leefomgeving
30-NOV-2017 - Geluid door wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidshinder. In de Atlas Leefomgeving vind je kaarten die geluid door rijkswegen en treinverkeer in beeld brengen. Bekijk je eigen stad, vergelijk met andere steden, onderzoek of stiltegebieden niet doorsneden worden. Misschien ontdek je knelpunten of aanknopingspunten om een gesprek over geluidsproblematiek aan te gaan.

De kaarten komen voort uit een Europese verplichting. De European Noise Directive (END) beschrijft de gemeenschappelijke aanpak om schadelijke effecten van omgevingslawaai te voorkomen, te vermijden en/of te verminderen. Elke vijf jaar worden hiervoor nieuwe geluidskaarten opgesteld. Het gaat daarbij om een jaargemiddelde geluidsbelasting in contouren van vijf decibel tussen 55 en 75 dB. Op basis van deze geluidskaarten worden onder andere actieplannen gemaakt met daarin maatregelen om geluidshinder tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van geluidsschermen of de isolatie van woningen. De kaarten zijn openbaar beschikbaar: onder andere in de Atlas Leefomgeving.

Bekijk de stad

De geluidscontouren van spoorverkeer (bovenste lijnen) en rijkswegverkeer (onderste lijnen)Als voorbeeld van het gebruik van deze geluidskaarten tonen we de stad Tilburg. We hebben twee kaarten gecombineerd: geluid van wegverkeer op rijkswegen en het geluid van treinverkeer. Druk je op het ‘oogje’ van de legenda dan kun je de kaart tijdelijk onzichtbaar maken. Daardoor kom je erachter dat de bovenste lijn de trein-dB’s aangeeft. In één oogopslag is te zien welke buurten de meeste geluidsbelasting ondervinden, en op welke plekken stapeling van geluid plaatsvindt. De treincontouren zijn wat hakkelig: dit komt deels door de naastliggende geluidsschermen. Bij verder inzoomen op het westelijke deel van de spoorlijn komen er meer details tevoorschijn. Je ziet duidelijker dat er afscherming op bepaalde delen plaatsvindt. Let op: verder inzoomen op woningniveau brengt onnauwkeurigheden met zich mee.

Knelpunten?

Stiltegebieden gecombineerd met geluidskaartenNu kun je gaan ‘spelen’ met deze kaarten, en andere combinaties maken. Zet eens een kaart op met geluid van rijkswegen, geluid van treinverkeer en Natura 2000-gebieden. Enig geduld is hierbij vereist: de kaarten hebben een moment nodig om goed en volledig te laden. Scroll door Nederland, zie alle spaghettilijnen lopen en zoek bijvoorbeeld plekken waar wegen een natuurgebied doorsnijden. In ons land gebeurt dat uiteraard vaak. Soms wordt daarbij de verbinding deels hersteld door een wildviaduct. Misschien interessanter is de combinatie met stiltegebieden. In die gebieden zijn alleen geluiden toegestaan die bij het instandhouden en gebruiken van het gebied horen. Oké, geluiden van vliegtuigen, motoren en brommers hebben we niet op de kaart staan, net zo min als de bijdrage van de windrichting en -sterkte die toch ook een deel van het geluidsniveau bepalen. Maar de kaart geeft wel een eerste inzicht. Zijn er misschien plekken waar een rijksweg of spoorweg een stiltegebied doorsnijdt?  

Iets interessants gevonden op deze geluidskaarten? Laat het ons weten. Wij zijn altijd benieuwd naar nieuwe inzichten en het gebruik van kaarten die in de Atlas staan. Wij zijn te bereiken via: atlasleefomgeving@rivm.nl. Klik op de volgende links voor de achtergrondpagina’s over geluid van wegverkeer en geluid van vliegverkeer.

Tekst: Grieta Spannenburg
Leadfoto: Reinout van den Born
Plaatmateriaal: Atlas Leefomgeving